HELSENORGE

Styremøte 18. desember 2018

Sakliste

 • Sak 097/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 098/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 23.11.2018
 • Sak 099/2018
  Administerande direktør si orientering
 • Sak 100/2018
  Rapportering frå verksemda per november 2018
 • Sak 101/2018
  Budsjett 2019 - Helse Førde HF
 • Sak 102/2018
  Investeringsbudsjett 2019 - Helse Førde HF

Sak utsett frå førre møte

 • Sak 091/2018
  Fullmakter i samband med gjennomføring av delprosjekt i Nye Førde sjukehus

Saker til orientering

 • Sak 103/2018
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 104/2018
  Eventuelt

Skriv og meldingar

 

"Styret sitt kvarter"

Styret sin eigenevaluering 2018