Helsenorge

Styremøte 17. februar 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. februar. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om prosjekt "storbrukar" ved Anne Marte Sølsnes.

Sakliste:

 • Sak 007/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 008/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.01.2017
 • Sak 009/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 010/2017
  Rapportering frå verksemda per januar 2017
 • Sak 011/2017
  NOU 2016:25 "Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten" - høyringsuttale frå Helse Førde HF

Saker til orientering:

 • Sak 012/2017
  "Pasientens helseteneste - Helse Førde" - status
 • Sak 013/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar


 

 

 

 

 

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf538441
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD.pdfpdf90780
Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfSak 008-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2017-01-27.pdfpdf130818
Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 009-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf117258
Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfSak 010-2017 Rapportering frå verksemda per januar 2017.pdfpdf362866
Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport KIR januar 2017.pdfpdf838283
Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport MED januar 2017.pdfpdf375077
Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport PHV januar 2017.pdfpdf360045
Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfSak 010-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2017.pdfpdf91956
Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfSak 011-2017 - Vedlegg 1 Høyringsuttale.pdfpdf149214
Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfSak 011-2017 NOU 2016-25 - Uttale frå HFD.pdfpdf146340
Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfSak 012-2017 Pasientens helseteneste HFD - status.pdfpdf201376
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf5066765