HELSENORGE

Styremøte 17. februar 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. februar. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Styremøte startar med fagleg orientering om prosjekt "storbrukar" ved Anne Marte Sølsnes.

Sakliste:

 • Sak 007/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Sak 008/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.01.2017
 • Sak 009/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 010/2017
  Rapportering frå verksemda per januar 2017
 • Sak 011/2017
  NOU 2016:25 "Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten" - høyringsuttale frå Helse Førde HF

Saker til orientering:

 • Sak 012/2017
  "Pasientens helseteneste - Helse Førde" - status
 • Sak 013/2017
  Eventuelt - skriv og meldingar


 

 

 

 

 

Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf538441
Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfSak 013-2017 Skriv og meldingar til styret HFD.pdfpdf5066765