HELSENORGE

Styremøte 16. desember 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 16. desember. Den opne delen av møtet startar klokka 10.00.

​Sakliste:

Sak 067/-068/2016, utsett frå førre styremøte. (sjå dokument her)

 • Sak 067/2016
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 068/2016
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 071/2016
  Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Sak 072/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.11.2016
 • Sak 073/2016
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 074/2016
  Rapportering frå verksemda per november 2016
 • Sak 075/2016
  Budsjett 2017 - Helse Førde HF
 • Sak 076/2016
  Investeringsbudsjett 2017 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 077/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Lukka del

Sak 078-079/2016, blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26a, 2. ledd, nr. 2.

 • Sak 078/2016
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn
 • Sak 079/2016
  Arbeidsgjevartilhøve

Føretaksstyret

Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfSak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfpdf371873