Helsenorge

Styremøte 16. desember 2016

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 16. desember. Den opne delen av møtet startar klokka 10.00.

​Sakliste:

Sak 067/-068/2016, utsett frå førre styremøte. (sjå dokument her)

 • Sak 067/2016
  Rapportering om prosjekt i Helse Førde
 • Sak 068/2016
  Statusrapport om forsking og innovasjon i Helse Førde
 • Sak 071/2016
  Godkjenne innkalling og dagsorden
 • Sak 072/2016
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.11.2016
 • Sak 073/2016
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 074/2016
  Rapportering frå verksemda per november 2016
 • Sak 075/2016
  Budsjett 2017 - Helse Førde HF
 • Sak 076/2016
  Investeringsbudsjett 2017 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 077/2016
  Eventuelt - skriv og meldingar

Lukka del

Sak 078-079/2016, blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26a, 2. ledd, nr. 2.

 • Sak 078/2016
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn
 • Sak 079/2016
  Arbeidsgjevartilhøve

Føretaksstyret

Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfSak 071-2016 Innkalling sakliste styret HFD 2016-12-16.pdfpdf371873
Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Godkjenning av styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfpdf131188
Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfSak 072-2016 Styreprotokoll HFD 2016-11-18.pdfpdf96624
Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfSak 073-2016 Adm dir si orientering.pdfpdf119680
Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfSak 074-2016 Rapportering frå verksemda per november 2016.pdfpdf789725
Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport KIR november 2016.pdfpdf882215
Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport MED november 2016.pdfpdf517823
Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport PHV november 2016.pdfpdf348712
Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfSak 074-2016 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2016.pdfpdf102154
Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfSak 075 - Vedlegg - Budsjett 2017 Medisinsk klinikk.pdfpdf306366
Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfSak 075-2016 - Vedlegg - Budsjett 2017 Psykisk helsevern.pdfpdf236684
Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfSak 075-2016 Budsjett 2017 HFD.pdfpdf163270
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Kirurgisk klinikk.pdfpdf291768
Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfSak 075-2016 Vedlegg - Budsjett 2017 Stab og støtte.pdfpdf228461
Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfSak 076-2016 Investeringsbudsjett 2017 HFD.pdfpdf100243
Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13016 Inntektsfordeling og resultatkrav 2017.pdfpdf401124
Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfSak 077-2016 - RHF sak 13516 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern.pdfpdf693305
Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfSak 077-2016 - RHF sak 14116 Ambulansedekning og responstider i Helse Vest.pdfpdf518328
Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfSak 077-2016 - Samhandlingsnytt desember 2016.pdfpdf586601
Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfSal 077-2016 - Skriv og meldingar til styret HFD 2016-12-16.pdfpdf152577