Helsenorge

Styremøte 15. desember 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 15. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste

 • Sak 090/2017
  Godkjenning og innkalling av dagsorden
 • Sak 091/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.11.2017
 • Sak 092/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 093/2017
  Rapportering frå verksemda per november 2017
 • Sak 094/2017
  Budsjett 2018 - Helse Førde HF
 • Sak 095/2017
  Investeringsbudsjett 2018 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 096/2017
  Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest
 • Sak 097/2017
  Rapportering frå Pasientens helseteneste
 • Sak 098/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:

Sak 099/2017 blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26a, 2. ledd nr. 2

 • Sak 099/2017
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn.

 

Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1030159
Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfpdf131399
Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfSak 091-2017 Styreprotokoll Helse Førde HF 24-11-2017.pdfpdf108466
Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfSak 092-2017 AD orientering pkt 1 - Tilsynsrapporten nov 2017.pdfpdf161186
Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 092-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf115134
Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfSak 093-2017 Rapportering frå verksemda per november 2017.pdfpdf352628
Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport KIR november 2017.pdfpdf399469
Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport MED november 2017.pdfpdf322591
Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport PHV november 2017.pdfpdf363469
Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfSak 093-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte november 2017.pdfpdf96218
Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfSak 094-2017 - Budsjett 2018.pdfpdf204593
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Kirurgisk klinikk.pdfpdf275670
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Medisinsk klinikk.pdfpdf376786
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Psykisk helsevern.pdfpdf239879
Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfSak 094-2017 Budsjett 2018 - Stab og støtte.pdfpdf204729
Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfSak 095-2017 Investeringsbudsjett 2018 Helse Førde HF.pdfpdf112784
Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfSak 096-2017 Internrevisjon forskingsaktiviteten i Helse Vest.pdfpdf192576
Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfSak 096-2017 Vedlegg 1 - Rapport Forskingsaktiviteten i Helse Vest internrevisjon.pdfpdf1045442
Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfSak 097-2017 Rapportering frå Pasientens helseteneste.pdfpdf1102920
Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfSak 098-2017 - A - Skriv og meldingar til styret Helse Førde 15-12-2017.pdfpdf153634
Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 1 - Samhandlingsnytt desember 2017.pdfpdf474552
Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfSak 098-2017 - Skriv 2 - MR ved Lærdal sjukehus.pdfpdf22664
Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfSak 098-2017 - Skriv 3 - RHF styresak 12317 Avtalespesialistordninga i Helse Vest.pdfpdf244891
Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfSak 098-2017 - Skriv 4 - RHF styresak 12417 Tenestetilbodet innan psykisk helsevern - orientering om status.pdfpdf173862
Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfSak 098-2017 - Skriv 5 - RHF styresak 12517 Felles risikostyringsmål for 2018.pdfpdf171925
Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfSak 098-2017 - Skriv 6 - RHF styresak 13017 Oppsummering omdømme 2017.pdfpdf265567
Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfSak 099-2017 Vurdering av AD og regulering av løn.pdfpdf157500