HELSENORGE

Styremøte 15. desember 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 15. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

​Sakliste

 • Sak 090/2017
  Godkjenning og innkalling av dagsorden
 • Sak 091/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 24.11.2017
 • Sak 092/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 093/2017
  Rapportering frå verksemda per november 2017
 • Sak 094/2017
  Budsjett 2018 - Helse Førde HF
 • Sak 095/2017
  Investeringsbudsjett 2018 - Helse Førde HF

Saker til orientering

 • Sak 096/2017
  Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest
 • Sak 097/2017
  Rapportering frå Pasientens helseteneste
 • Sak 098/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Lukka del:

Sak 099/2017 blir handsama i lukka møte, jf. Helseføretakslova §26a, 2. ledd nr. 2

 • Sak 099/2017
  Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn.

 

Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 090-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf1030159