HELSENORGE

Styremøte 13. mai 2022

Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 13. mai. Møtet startar klokka 09.00 og blir i styrerommet, 3. etasje Hildrabygget, ved Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde.

Styremøte er ope for publikum og presse.

Styremøte startar med fagleg orientering v/overlege Eva Søgnen

 • Kven er den geriatriske pasienten?
 • Funn frå kvalitetsregister i geriatrisk kardiologi

Sakliste​

Fa​​​ste saker​​​:

 • Sak 022/2022
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 023/2022
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 18.03.2022
 • Sak 024/2022
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 025/2022
  Rapportering frå verksemda per april 2022

Framheva saker:

 • Sak 026/2022
  Økonomisk langtidsplan 2023-2027
 • Sak 027/2022
  Revisjon av inntektsfordelingsmodellen prehospitale tenester

​​Saker til orientering:

 • Sak 028/2022
  Samhandling – halvårleg rapportering
 • Sak 029/2022
  Nye Førde sjukehus - løypemelding​
 • Sak 030/2022
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

​«Styret sitt kvarter»

Etter avslutta styremøte vert det lagt opp til omvisning i Førde sentralsjukehus.​​​


Dokument​​