Helsenorge

Styremøte 12. september 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 12. september. Møtet startar klokka 10.30 og er på Nordfjord sjukehus, biblioteket.

​Styremøte startar om omvising i Nordfjord sjukehus ved stadleg leiar Tone Holvik.

Sakliste

 • Sak 062/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 063/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 30.06.2017
 • Sak 064/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 065/2017
  Rapportering frå verksemda per juli og august 2017
 • Sak 066/2017
  Møteplan og årsplan 2018 for styret i Helse Førde HF
 • Sak 067/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering

 • Sak 068/2017
  Mandat for prosjekt prehospitale tenester
 • Sak 069/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf541475
Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Godkjenning av styreprotokoll HFD 30-06-2017.pdfpdf131371
Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfSak 063-2017 Styreprotokoll 30-06-2017.pdfpdf130255
Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfSak 064-2017 - Vedlegg - Tilsynsrapporten august 2017.pdfpdf122923
Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfSak 064-2017 Adm dir si orientering.pdfpdf116281
Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfSak 065-2017 Rapportering frå verksemda per juli 2017.pdfpdf427374
Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport KIR juli 2017.pdfpdf861873
Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport MED juli 2017.pdfpdf349597
Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport PHV juli 2017.pdfpdf359876
Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfSak 065-2017 Verksemdsrapport Stab og støtte juli 2017.pdfpdf98124
Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 - Vedlegg 1 - Årsplan 2018 for styret HFD.pdfpdf190665
Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfSak 066-2017 Møteplan og årsplan 2018 for styret HFD.pdfpdf159172
Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf386961
Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfSak 068-2017 - Vedlegg 1 - Prehospitale tenester HFD - utkast mandat.pdfpdf237220
Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfSak 068-2017 Mandat for prosjekt prehospitale tenester.pdfpdf141789
Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfSak 069-2017 - A - Skriv og meldingar til styret HFD 12-09-2017.pdfpdf153514
Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfSak 069-2017 - Skriv 01 - Samhandlingsnytt august-september 2017.pdfpdf207750
Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfSak 069-2017 - Skriv 02 - Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.pdfpdf519266
Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfSak 069-2017 - Skriv 03 - Bekymring til Helse Vest ved styret.pdfpdf475974
Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfSak 069-2017 - Skriv 04 - RHF sak 08817 Regional plan for revmatologi i Helse Vest.pdfpdf189385
Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfSak 069-2017 - Skriv 05 - RHF sak 08817 Vedlegg 1 - REVMATOLOGI I HELSE VEST - Regional plan utkast med vedlegg.pdfpdf1618277
Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfSak 069-2017 - Skriv 06 - RHF sak 08917 Revidert rettleiar for for tidlegfaseplanlegging i sjukehusbyggprosjekt.pdfpdf163745
Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfSak 069-2017 - Skriv 07 - RHF sak 08917 Vedlegg 1 - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfpdf1487316
Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfSak 069-2017 - Skriv 08 - RHF sak 09217 Statens eigarberetning.pdfpdf123373
Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfpdf4937181
Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 10 - Nasjonal rapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfpdf396276
Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 11 - RHF sak 09317 Vedlegg 1 - Nasjonal Forskingsrapport frå spesialisthelsetenesta 2016.pdfpdf4538007