HELSENORGE

Styremøte 12. september 2017

Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 12. september. Møtet startar klokka 10.30 og er på Nordfjord sjukehus, biblioteket.

​Styremøte startar om omvising i Nordfjord sjukehus ved stadleg leiar Tone Holvik.

Sakliste

 • Sak 062/2017
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 063/2017
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 30.06.2017
 • Sak 064/2017
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 065/2017
  Rapportering frå verksemda per juli og august 2017
 • Sak 066/2017
  Møteplan og årsplan 2018 for styret i Helse Førde HF
 • Sak 067/2017
  Budsjettoppfølging 2017

Saker til orientering

 • Sak 068/2017
  Mandat for prosjekt prehospitale tenester
 • Sak 069/2017
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

 

Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 062-2017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf541475
Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfSak 067-2017 Budsjettoppfølging 2017.pdfpdf386961
Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfSak 069-2017 - Skriv 09 - RHF sak 09217 Vedlegg Del av statens eierberetning 2016.pdfpdf4937181