Styremøte 1. mars 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 1. mars. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord Hotell, Storehagen 2, Førde.

​Sakliste

 • Sak 007/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 008/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.01.2018
 • Sak 009/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 010/2018
  Rapportering frå verksemda per januar 2018

Saker til orientering

 • Sak 011/2018
  Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring
 • Sak 012/2018
  Status Nye Førde sjukehus
 • Sak 013/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf954844
Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfSak 008-18 Godkjenning styreprotokoll Helse Førde 26-01-18.pdfpdf146585
Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfSak 008-18 Styreprotokoll Helse Førde HF 26-01-2018.pdfpdf116040
Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering.pdfpdf130775
Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfSak 009-18 Adm dir si orientering - punkt 1 - Tilsynsrapport januar 2018.pdfpdf159443
Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfSak 010-18 Rapportering frå verksemda per januar 2018.pdfpdf389238
Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport KIR januar 2018.pdfpdf664070
Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport MED januar 2018.pdfpdf333949
Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport PHV januar 2018.pdfpdf362395
Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfSak 010-18 Verksemdsrapport Stab og støtte januar 2018.pdfpdf107544
Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfSak 011-18 Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring.pdfpdf183104
Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfSak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfpdf17279636
Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfSak 012-18 Status Nye Førde sjukehus.pdfpdf211394
Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfSak 013-18 Skriv og meldingar til styret Helse Førde HF 01-03-2018.pdfpdf168345
Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfSkriv 1 - Samhandlingsnytt februar 2018.pdfpdf399910
Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfSkriv 2 - Uttale frå Årdal kommunestyre til HFD sitt budsjett for 2018.pdfpdf147618
Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfSkriv 3 - Høyanger AP uttale Tronvik årsmøte januar 2018.pdfpdf69790
Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfSkriv 4 - Brev frå Helse Vest om ny plan for internrevisjon 2018-2019.pdfpdf145572
Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfSkriv 5 - Oppdragsdokument til Helse Vest RHF 2018.pdfpdf961626
Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfSkriv 6 - RHF styresak 01018 Konsernbudsjett 2018 investeringsbudsjett og likviditetsbudsjett.pdfpdf479854
Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 7 - RHF styresak 01318 Helse2035 - Tiltaksplan.pdfpdf119773
Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfSkriv 8 - RHF styresak 01318 Vedlegg Helse2035 - Tiltaksplan.pdfpdf1454338
Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Skriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfSkriv 9 - Brev frå LPP Sogn og Fj - Innspel til utbyggingsplanane for ny psykiatrisk klinikk.pdfpdf42709