HELSENORGE

Styremøte 1. mars 2018

Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 1. mars. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord Hotell, Storehagen 2, Førde.

​Sakliste

 • Sak 007/2018
  Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Sak 008/2018
  Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 26.01.2018
 • Sak 009/2018
  Administrerande direktør si orientering
 • Sak 010/2018
  Rapportering frå verksemda per januar 2018

Saker til orientering

 • Sak 011/2018
  Oppfølging av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring
 • Sak 012/2018
  Status Nye Førde sjukehus
 • Sak 013/2018
  Eventuelt
  Skriv og meldingar

Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf954844
Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfhttps://helse-forde.no/Documents/Sak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfSak 011-18 Vedlegg 1-13 - Sentrale dokument i kvalitetsstyringssystemet.pdfpdf17279636