HELSENORGE

Stort engasjement på Erfaringskonferansen

Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Årets konferanse blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar.

Årets konferanse blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar.Dette var den tredje i rekka ! Med nær 140 engasjerte deltakarar frå 23 av kommunane i fylket, mange frå spesialisthelsetenesta, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Fylkesmannen, NAV og brukarrepresentantar, så må ein kunne seie at ein dette året tok konferansen til «nye høgder» !

Les meir om arrangementet her:

http://samhandling-sfj.no/erfaringskonferansen/