HELSENORGE

Skjerpa smitteverntiltak ved Lærdal sjukehus

På grunn av auke i smitte i Indre Sogn blir smitteverntiltaka ved Lærdal sjukehus stramma ytterlegare inn. Blant anna skal vi unngå unødvendige besøk til inneliggande pasientar.

På grunn av utviklinga i området og uro for det vidare forløpet, tilrår seksjon for smittevern desse innskjerpingane av dagens retningsliner:

  • Tilsette skal bruke munnbind heile tida
  • Minst to meter avstand til andre personar inne på sjukehuset
  • Avlyse alle interne fysiske møter som ikkje er nødvendige
  • Unngå unødvendige besøk til innlagte pasientar

Endringane gjeld berre for Lærdal sjukehus, blir innført med umiddelbar verknad og gjeld i denne omgangen fram til tysdag 23. mars. Smittesituasjonen i deler av Indre Sogn medfører så langt ingen merkbare konsekvensar for drifta ved Lærdal sjukehus.

NB: Frå og med 23. mars er dei ekstraordinære smtteverntiltaka ved Lærdal oppheva, og Helse Førde går tilbake til smittevernregimet som elles gjeld på alle sjukehusa våre under koronapandemien.