HELSENORGE

Planlagt nedetid på nettstaden søndag 25. april

I helga vil nettsidene våre bli overført til ei ny teknisk løysing. Lørdag og søndag kan sidene vere noko ustabile medan arbeidet pågår.

​Vi ber på førehand om orsak for dei ulemper dette kan medføre.

Arbeidet som no skal gjerast er eit viktig ledd i vidare utvikling og utforming av innhald på våre nettsider, og vi vonar å kunne tilby deg ei enda betre informasjonsplattform i tida framover.

Oppdatering søndag 25. april 17:30:

Oppgraderinga er no avbrutt og tilbakestilt. Under arbeidet vart det oppdaga feil som ikkje lot seg fikse. Microsoft vart tilkalla og dei klarte diverre heller ikkje å fikse problema. Inntil vi kan garantere god og stabil drift er det ikkje verd å oppgradere.

Vi gjer eit nytt forsøk så snart teknikarane våre og Microsoft har fiksa problema og kan gå god for ny løysing.