Personvernendringer i e-resept

Fra 2019 er det ikke lenger krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. Endringen gir helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se dine legemidler, og er et steg mot tryggere legemiddelbehandling.

AV: Direktoratet for e-helse

I stedet for at legen tidligere måtte spørre deg om samtykke til å se legemiddellisten din, får du nå rett til å blokkere helsepersonell fra innsyn dersom du ønsker det. Dette kan du selv gjøre på helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe 800HELSE.
Tryggere ordning
Endringen er viktig for å redusere antall uaktuelle resepter, altså resepter som ikke skal brukes og skulle vært tilbakekalt. I dag har vi for mange slike uaktuelle resepter, noe som gir risiko for feil legemiddelbruk. Dette kan i verste fall være skadelig. Innhenting av samtykke har hittil gjort det vanskelig for leger å rydde i uaktuelle resepter. Nå er ikke dette lenger en hindring.
Kan blokkeres
Ved å logge inn på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine. Her kan du også se logg over helsepersonell som har sett på legemidlene dine, og du har mulighet for å blokkere helsepersonell for innsyn.
Ta gjerne kontakt med legen dersom du har spørsmål til legemiddellisten din, eller dersom du har resepter du ikke bruker. Det er bare leger som kan rydde i reseptene dine. Slik kan du selv bidra til bedre oversikt og at du får en tryggere legemiddelbehandling. 

Les mer om legemidler og e-resept på helsenorge.no

Ytterligere informasjon:
• Her kan du lese mer om prosjektet pasientens legemiddelliste
• Her kan du lese høringsnotatet
• Her kan du se selve forskriftsendringen - lovdata