HELSENORGE

Opphevar ekstraordinært smittevern ved Lærdal sjukehus

Helse Førde opphevar dei ekstratiltaka som vart Innført ved Lærdal sjukeus før helga. Dette inneber at pårørande lettare kan besøke inneliggande pasientar.

​På grunn av smitteoppblomstring i deler av Indre Sogn innførte Helse Førde før helga ekstra strenge smitteverntiltak på Lærdal sjukehus. Blant anna vart det bestemt at kun heilt nødvendige besøk til inneliggande pasientar var mogeleg.

Vi går no tilbake til dei "ordinære" smittevernreglane som gjeld på alle sjukehusa våre under korona.

Sjå https://helse-forde.no/koronavirus