Nettverkssamling for oksygen/lungekontaktar

Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer oksygenkontaktane i kommunehelsetenesta og ved sjukehusa i Sogn og Fjordane til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster.

Tema for samlinga i år vert:
• Pasient/pårørande erfaring
• Tverrfagleg panel med spørsmål og svar
• Pulmonal hjartesvikt C-pap og Bi- level cpap behandling
• Kven treng oksygenbehandling og korleis veit eg at eg har rett dosering
• Gjennomgang av nytt oksygen og-inhalasjonsutstyr
  Ulike stasjoner med gjennomgang av oksygen/inhalasjon utstyr inkludert inhalasjonsmedisinar
• Lokale oksygenkontaktar sine oppgåver
• Nytt frå behandlingshjelpemiddel
• Musikkterapi
• Korleis få ein meingsfull kvardag pasient erfaring
• Pårørande ein ressurs – korleis ta vare på seg sjølv og den sjuke

Prisar
Kursavgift kr. 900.- for begge dagar. Faktura vert tilsendt. Hugs å oppgje fakturaadresse ved påmelding.
Overnatting og dagpakkar: (enkeltrom + lunsj, middag og kaffe): kr. 2120,-
Dagpakke (lunsj og kaffi begge dagar):kr. 1140,-
Middag om kvelden for ikkje buande: kr. 395,-
Overnatting og dagpakkar betalast direkte til hotellet.
Dersom din kommune/sone ikkje har oppretta oksygenkontakt oppfordrar vi dykk til å gjere det no. Dette er viktig med tanke på samhandlingsreforma og at lungesjuke er ei pasientgruppe i vekst.
Minner om at nokre reagerer på parfyme og etterbarberingsvatn og ber om at det vert tatt hensyn til det.

Her er link til ”Min oksygenperm”:

Bindande påmelding innan 28.august til:
Nina Midtbø
SMS senteret
Helse Førde
Lærings og meistringssenteret
Tlf. 57 75 10 00/415 30 549  (ferie veke 29-32)
Fax 57751015   
Epost nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no

Program:

Nettverkssamling 2018.pdf