HELSENORGE

Lyser ut stadleg leiar-stilling

Helse Førde lyser no ut stillinga som stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus som fast stilling.

Stillinga har det siste halvåret vore dekka gjennom ei mellombels konstituering, men administrerande direktør i Helse Førde, Arve Varden, har heile tida vore klar på at også Nordfjord sjukehus skal ha eigen stadleg leiar. 

- No er målet å få på plass dette, seier Varden. - Vi håpar med dette å trekke til oss gode kandidatar, slik at vi får ei stabil og mest mogeleg permanent løysing på denne funksjonen.
 
I tillegg til dei arbeidsområda som naturleg fell inn under funksjonen som stadleg leiar, står det i utlysingsteksten at den som blir tilsett må pårekne å delta i utviklingsarbeid i Fag- og utviklingsavdelinga i føretaket. Stadleg leiar inngår i føretaksleiinga i Helse Førde. 

Heile utlysinga finn du her: https://5196.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4645335662?language=nn&link_source_id=500&intranettoken=YCvhGF9zp2pgScoAIQLm94ZpKmsSka4dEmGGlzOVjEHrhIR52ArHigptBOBnJhcu2FQO17yTDd%2BEqmEWw4Uio8gwf%2FTbQJommyWXna8%2FFAlJ5y6rRrkAbKds2HqUOTnMCuYXbPDkV9jITCVx9Ysc7QZOcpGkbhD9j8%2BAReGi5Hiqp9ZIG579XzWd1a0If%2B8H9w489b2HuutAfw%2BSGwT8NruYWoUxCgqc

Søknadsfristen er sett til 14. mai 2023.
- Vi håpar å ha tilsett ein ny stadleg leiar ved Nordfjord sjukehus innan fellesferien, seier administrerande direktør Arve Varden.