HELSENORGE

Krakhellen ny styreleiar i Helse Førde

Ole Gunnar Krakhellen er i dag oppnemnd som ny leiar for styret i Helse Førde. Han har vore medlem av styret i føretaket sidan februar 2018.

portrettbilete av ein mann med briller og blårutete skjorte

Ole Gunnar Krakhellen tek over som styreleiar i Helse Førde.                                                                                 Foto: Oddleiv Apneseth

​​​- Dette er eit spennande verv i eit viktig føretak. Helse Førde er inne i ei svært utviklande tid, særleg med pågåande byggeprosjekt. Eg er audmjuk for oppgåva og tilliten, og ser fram til å jobbe saman med eit godt styre og ein dyktig organisasjon, seier Krakhellen. 

Ole Gunnar Krakhellen er 35 år. Han kjem frå Solund der han var ordførar frå 2011 til 2015. I ettertid har han vore kommunalsjef for oppvekst i Sogndal. Ei tid var han også konstituert rådmann der. I fjor vart han tilsett som stabsleiar for forvaltning og utvikling i Luster kommune, der han også bur. 

Krakhellen blei oppnemnd i føretaksmøte i Helse Vest RHF, som eig føretaka på Vestlandet, i ettermiddag. Han etterfølgjer Agnes Landstad som tidlegare i år vart leiar i styret for Helse Vest RHF.

Ny i Helse Førde-styret vert også Marit Hermansen. Ho er spesialist i allmennmedisin, og var president i Den norske legeforening i perioden 2015 - 2021. Før jul i fjor vart ho tilsett som sjeflege i NAV. Hermansen er busett i Grue.

Utover dette er det ingen endringar i dei eigaroppnemnde representantane til Helse Førde-styret som dermed er sett saman av Ole Gunnar Krakhellen (styreleiar), Anne Sissel Faugstad (nestleiar), Aud Ingrid Espeland, Reidar Sandal, Thomas Vingen Vedeld, Marit Hermansen og Ivar Eriksen. 

Saman med medlemene oppnemnde av eigar, sit Randi Aven, Lena Thorsnes, Kari Sunde Kvile og Ole Magnus Kapstad i styret som representantar for dei tilsette. I tillegg representerer Eiliv Berdal brukarorganisasjonane.