Helse Førde heidra veteranar

Trufaste medarbeidarar med 25 og 40 års teneste er blitt heidra på ei tilstelling på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. 30 jubilantar møtte og fekk tildelt gullklokke for 25 års teneste eller Norges Vel medalje for 40 års teneste. Det same får dei 15 jubilantane som ikkje hadde høve til å vere til stades på arrangementet.

 

40årsjub19.JPG

Lang og tru teneste. Åtte medarbeidarar vart heidra med Norges Vel medalje for 40 års teneste. Her er fire av dei saman med administrerande direktør Arve Varden: Svanhild Sunde, Anita Nelissen Leirvåg, Paula Alice Bjerck, Astrid Sognnes. Torunn Hammerset, Margret Henden Haugland, Tone Kvigne og Jorunn Karin Mo var ikkje til stades på arrangementet.

25årsjub19k.jpg

25-årsjubilantane: Svein Kjetil Bjørkum, Bente Hjelmeland Eikefjord, Albert Olaf Fedje, Inger Marit Frøyen, Hege Hjørnevik, Ingunn Sofie Holen, Audny Horstad, Kristin Pernille Husevåg, Margaretha Juliebø, Anne Irene Hauge Kittelsen, Ingunn Synnøve Kvamme, Rune Arild Larsen, Svenning I Lida, Benta Kvangarsnes Løland, Liv Muladal, Synnøve Strand Nore, Line Ringnes, Ingeborg Slåtten, Roger Smørdal, Turid Elin Solheim, Evy Lisbeth Solvik, Evelyn Stavang, Bodil Ingeborg Sætren Taraldset, Øystein Tefre, Solrunn Helen Bruland Trædal, Audhild Tveit.

25-årsjubilantar som ikkje til var stades: Rita Johanne Eldevik, Anne-Karin Dale Halvorsen, Bente Haugland, Vibeke Peggy Jochimsen, Vigdis Loftesnes, Reidun Helene Mjell, Liv Hildur Natvik, Ragna Olaug Orheim Rafshol, Toril Marta Sørland, Berit Tefre, Anne Marie Vindheim.