HELSENORGE

Helse Førde har overtatt Bygg Aust

Måndag 3. juli overtok Helse Førde formelt det nye Bygg Aust frå entreprenøren Skanska. Det betyr nye, oppgraderte areal for både den interkommunale legevakta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) og for eigaren Helse Førde.

​Nokre dagar forseinka, men eit flott helsebygg har det blitt: No får den kommunale legevakttenesta i regionen langt romslegare og meir moderne lokale å arbeide i. Med på lasset er sju kommunale senger og eit topp moderne overgrepsmottak. SYS IKL planlegg å vere på plass i bygget i slutten av august.

Bygg Aust ferdig.jpg

Resten av dei tre etasjane, omlag 1900 kvadratmeter,  skal Helse Førde disponere til eige bruk. Dette vil bli heilt sentralt i samband med dei store om- og utbyggingane som er planlagt ved Førde sentralsjukehus i åra framover. Planen er då å nytte vår del av Bygg Aust til å rokere deler av verksemda som blir påverka av byggearbeidet.

For alle dei som syklar til sjukehuset er dette verd å merke seg: Under bygget, i den opne grunnetasjen, er det lagt opp til ei større sykkelparkering (bildet under) med ladestasjonar til elsyklar. Dermed unngår vi i framtida opphoping av parkerte syklar rundt hovudinngangen til sjukehuset.

Bygg Aust sykkelparkering.JPG