HELSENORGE

Første virtuelle styremøte i Helse Førde

Helse Førde digitaliserer styremøtet! På fredag 27. november kan alle som vil følgje styremøtet med lyd og bilde  -  på direkten.

Fredag 27. november klokka 09 har styret i Helse Førde sitt første fulldigitaliserte møte, der representantane velgjer om dei vil vere fysisk til stades eller om dei vil delta digitalt frå korsomhelst i verda.

Dette inneber at berre ein del av styremedlemmene vil vere samla fysisk i møterommet ved Førde sentralsjukehus, medan dei øvrige deltek digitalt frå ulike kantar i inn- eller utland. Alle aktive møtedeltakarar vil visast på skjerm og ha fulle mogelegheiter til å ta ordet, halde innlegg og røyste som normalt.

Presse og øvrig publikum kan også følgje det virtuelle møtet direkte, men naturleg nok utan å kunne bryte inn på nokon måte.

Helse Førde ønskjer presse og publikum velkommen til virtuelt styremøte i morgon fredag klokka 09!

Oppdatering fredag 27. november:

Livesendinga er no avslutta. Stor takk til alle som var med oss!