Evy-Helen Helleseth ny fagdirektør

Evy-Helen Helleseth (47) er tilsett som ny fagdirektør i Helse Førde.
Evy-Helen Helleseth.JPG

Helleseth er spesialist i psykiatri og i allmennmedisin, og kjem frå stillinga som overlege i Akutt døgn og seksjonsleiar for legetenesta i Psykiatrisk klinikk ved Førde sentralsjukehus.

Ho har vore overlege i psykisk helsevern i Helse Førde i mange år, og har tidlegare arbeidd som allmennlege.

Noverande fagdirektør Trine Vingsnes skal som kjent ta over som direktør for medisinsk klinikk i helseføretaket.

Dato for oppstart for begge to er ikkje heilt avklart, delvis på grunn av koronasituasjonen. Vingsnes held difor fram i stillinga som fagdirektør fram til 1. juni.

Børge Stavland blir samtidig konstituert vidare i stillinga som direktør for medisinsk klinikk i denne perioden.