HELSENORGE

Ekstraordinært telefonstyremøte 29. april 2021

Det blir halde eit ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 29. januar. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde over telefon.

Merk at det berre står ei sak på agendaen, og at den er lukka i tråd med Off.l. § 23.1. 

Sakliste

  • Sak 022/2021
    Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Sak 023/2021
    Lønsforhandlingar 2021 - fullmakt