HELSENORGE

Dette betyr digital patologi for deg som pasient

All behandling starter med riktig diagnose. Svulster, føflekker og mange andre sykdommer diagnostiseres av en lege spesialisert innen patologi. Fra 22. november 2021 innfører Helse Førde digital patologi, som det første helseforetaket i Helse Vest.

Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Fonna innfører systemet medio februar 2022. 

- Digital patologi er viktig både for å øke kvalitet og pasientsikkerhet, særlig innen kreftområdet, og kunne undersøke et stadig aukende tal prøver, seier fagdirektør og prosjekteier Baard-Christian Schem. - Helse Førde har vært svært aktive på dette området, og det er en stor glede å se at Helse Førde er det første helseforetaket som tar denne løsningen i bruk.
ein mann og to kvinner som held blomebukettar
ENDELIG I MÅL: Avdelingsoverlege Bjørn Ståle Sund, avdelingssjef Tonje Bøyum Riste (prosjektleiar for digital patologi i Helse Førde) og Kristine Bø (regional prosjektleiar) har alle jobba lenge for denne dagen. 

Dette er bakgrunnen: 
Prøvevolumet til patologiavdelinger øker, og det gjøres stadig flere undersøkelser per prøve. Dette for å gi pasienten best mulig behandling. Samtidig er det for få patologer og bioingeniører for å håndtere den økende arbeidsmengden i fremtiden. 

Bildene tilgjengelig for alle
Patologene undersøker til vanlig vevsprøver i et mikroskop. Med digital patologi vil prøvene i stedet bli skannet inn med spesialskannere og vises på en dataskjerm. Dette gjør vevsbildene tilgjengelig for alle patologer i avdelingen, og fra februar alle patologene i Helse Vest. 
– Vi skal nå løfte patologiarbeidet inn i en ny, digital verden. For patologene og bioingeniørene våre sin del, skal dette bli en arbeidshverdag med minst like høyt nivå av presisjon og kvalitet som i dag, men med smidigere arbeidsprosesser, forteller prosjektleder for Helse Vest, Kristine Bø. 

Fra sneglepost til umiddelbart
Men, dette er ikke viktig bare for digitalt samarbeid mellom patologer og  patologiavdelinger i Helse Vest, men òg for deg som bruker av helsetjenestene våre, understreker hun.
Når vi i dag sender vevsprøver til andre sykehus for bistand må de merkes, pakkes og sendes med posten. Mottaksavdelingen må så registrere og vurdere prøven før de kan sende svar. Med digital patologi vil vi dele bilder umiddelbart via skjerm i stedet. Det har betydning for tiden det tar til å få gitt en diagnose og iverksatt nødvendig behandling for deg som pasient.

Utvider fagmiljøene
– For pasienten blir ikke endringen like synlig og håndfast som for patologen. Likevel er en av de overordnede gevinstene å sikre kortere svartider og samtidig økt pasientsikkerhet. Vi får nå digitale «snitt» rett på skjerm, som kan sendes på et par sekund fra ekspert til ekspert på tvers av sykehusene, der de tidligere måtte pakke de og sende i posten - med den tiden det tok. Det er for pasientene vi gjør denne moderniseringen, samtidig som våre fagfolk får et langt større virtuelt fagmiljø på tvers av foretakene, sier avdelingssjef i Førde, Tonje Bøyum Riste.
 
Digital samhandling
Betydningen av digitale samhandlingsmuligheter har nå under pandemien vist seg å være viktigere enn noen sinne. Når vi nå innfører digital patologi i Helse Vest gir dette muligheter for direkte digital samhandling med andre patologer og medarbeider på en helt ny måte. Vi digitaliserer bilde av din vevsprøve for at du skal få et enda mer smidig forløp når du venter på svar.
ein mann klipper eit band i norske fargar medan ei dame held i bandet
SNORKLIPP: Høgtideleg innvielse med snorklipp må til ved slike store høve. Fagdirektør Asle Kjørlaug fikk æren av å være saksfører, til høyre Tonje Bøyum Riste, sjef for avdeling for patologi i Helse Førde.