Byggeprosjektet startar no

Oppstarten 1. april er ingen aprilspøk. Innleiande arbeid med rydding av skog og riving av bygg kjem i gang i løpet av måndagen. Entreprenøren er Åsen og Øvrelid.

2019-03-29_Oversiktsbilde byggetomt_00906_web.jpg

Foto av byggetomta slik den såg ut 29. mars 2019

Det er det innleiande arbeidet for å gjere tomta klar, som startar no. Når vi kjem ut i mai blir det ei formell og tradisjonell markering av byggestart. Etter det vil arbeidet verkeleg skyte fart.

Reguleringsplan er godkjent

Helse Førde har i ein lag periode arbeidd med å få ferdigstilt reguleringsplanen for godkjenning i Førde kommune. Merknader og innspel til reguleringsplanen frå kommunen, Statens vegvesen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, NVE og Riksantikvaren er alle svart ut. Godkjent reguleringsplan er føresetnaden for å stare opp byggeprosjektet. 28. mars godkjende Førde kommune reguleringsplanen.

Informasjon til naboar

Det blir ei krevjande oppgåve å bygge samstundes som det skal vere dagleg drift ved sjukehuset og normal aktivitet i området rundt oss. Byggeaktiviteten vil òg vedkomme våre naboar, og 4. april er dei inviterte til informasjonsmøte og byggeprosjektet.