HELSENORGE

Bruk eigen bil om du kan

I enkelte område er det no problem med å skaffe nok drosjer, som eit resultat av kombinasjonen covid-19 og buss-streik. Pasientreiser oppfordrar brukarar til å køyre eigen bil, eller bli køyrt til behandling.

​Eit vilkår for å få dekka drosje på trafikalt grunnlag er at det ikkje er rutegåande transport på strekninga, noko som blir ekstra aktuelt i tider med buss-streik. I slike tilfelle kan brukarane få dekka drosje eller bruk av eigen bil. Hugs at reisa i tillegg må vere over ti kilometer.

No i koronavirusutbruddet så får alle dekka bil med tilleggsutgifter på reiser over ti kilometer.

Les om rettighetsendringa. Her står det også forklart korleis brukarane skal søke om dekning av sine utgifter i ettertid.

Pasientreiser prioriterer medisinske turar til spesialisthelsetenesta og ØH-turar inn til primærhelsetenesta. I enkelte område er det kapasitetsutfordringar på grunn av covid-19, noko som gjer at pasientreiser i nokre tilfelle ikkje klarer å skaffe nok drosjer.

Kontaktperson: Avd. sjef Vidar Øvrebø, pasientreiser, 951 39 762