HELSENORGE

Besøksreglar kort oppsummert - julehøgtida

Som følge av pandemien er det innført restriksjonar for besøkande i sjukehusa våre.  

​FØLGJANDE RÅD GJELD NO:
1: Maksimalt 1-2 besøkande pr. pasient pr. dag – besøka skal vere avtalt på førehand
2: Kvart besøk bør ikkje overskride 30 minutt
3: Personar som sjølve er i karantene eller isolasjon kan ikkje kome på besøk
4: Vurdere om besøket kan utsetjast