HELSENORGE

Besøksreglar for Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus

Som følgje av pandemien er det restriksjonar for besøkande til Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus. Reglane gjeld frå og med januar 2022, så lenge det er behov for det. Alle besøk skal vere avtalt på førehand.

Bilete av ein plakat med tekst om reglar for besøkt på kvinneklinikken ved sjukehuset

Reglar som gjeld no

No gjeld følgjande reglar for Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus:  

  1. Far og medmor kan vere med under fødsel frå mor vert innlagt på fødestove. Vi avventar med å opne opp for besøk av søsken i avdelinga. Husk kviletid mellom 13-15 der ein ikkje kan ha besøk. Besøk i avdelinga skal avtalast og vare maks 1 time.​​
  2. Far/medmor kan ikkje sove i avdelinga. Dette gjeld både på barsel og ved innlegging til induksjon eller observasjon. 
  3. Fødeavdelinga har ikkje ope for besøk av andre enn far/medmor. 
  4. Dersom du har symptom eller kjenner deg sjuk skal du ikkje kome på besøk i sjukehuset.
  5. Pårørande som er i karantene eller isolasjon kan ikkje kome på besøk.
  6. Besøk skal skje i avdelinga med varigheit inntil 1 time.