Helsenorge

Besøksreglar for Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus

Som følgje av pandemien er det restriksjonar for besøkande til Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus. Reglane gjeld frå og med januar 2022, så lenge det er behov for det. Alle besøk skal vere avtalt på førehand.

2022-01-07_Besøksreglar ved Kvinneklinikken_web_Page_1.png

Reglar som gjeld no

No gjeld følgjande reglar for Kvinneklinikken ved Førde sentralsjukehus:  

  1. Far/medmor kan følgje med under aktiv fødsel når kvinna er på fødestua. Aktiv fødsel startar når kommunelege eller jordmor meiner fødsel er i gang. Frå det tidspunktet kan far eller medmor vere med, dersom ikkje spesielle medisinske årsaker tilseier noko anna.​
  2. Far/medmor kan ikkje sove i avdelinga. Dette gjeld både på barsel og ved innlegging til induksjon eller observasjon. 
  3. Fødeavdelinga har ikkje ope for besøk av andre enn far/medmor. 
  4. Dersom du har symptom eller kjenner deg sjuk skal du ikkje kome på besøk i sjukehuset.
  5. Pårørande som er i karantene eller isolasjon kan ikkje kome på besøk.
  6. Besøk skal skje i avdelinga med varigheit inntil 1 time.