Nyhende

 • 18.02.2019
  Styremøte 25. februar 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 25. februar 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 11.02.2019
  La vekk sak om dødsfall

  Statsadvokaten har lagt vekk saka der ein mann døydde etter å ha køyrt utfor ei trapp på Førde sentralsjukehus med rullestol.

 • 04.02.2019
  Samhandlingskonferansen 2019

  På årets samhandlingskonferanse skal vi løfte blikket og utvide perspektiva og sjå nærare på framtidas pasient og den moderne helsearbeidaren.

 • 01.02.2019
  Helse Førde heidra veteranar

  Trufaste medarbeidarar med 25 og 40 års teneste fekk heider på ei tilstelling på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde. 30 jubilantar møtte og fekk tildelt gullklokke for 25 års teneste eller Norges Vel medalje for 40 års teneste.

 • 25.01.2019
  Samhandlingsmodell vekkte oppsikt

  - Orienteringa om korleis ein organiserer samhandling var noko eg merka meg, seier avdelingsdirektør og prosjektleder Nasjonal helse- og sjukehusplan i HOD, Are Forbord.

 • 23.01.2019
  Nytt brukarutval i Sogn og Fjordane

  Det nye brukarutvalet i Sogn og Fjordane hadde sitt første 17. januar. Hovudoppgåva deira er å sjå til at brukarmedverknaden pasientane har vert ivareteken.

 • 18.01.2019
  Styremøte 25. januar 2019

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 25. januar 2019. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 17.01.2019
  Ni personar til sjukehus etter gassutslepp i Florø

  Helse Førde sette grøn beredskap etter gassutsleppet ved Fjord Base i Florø torsdag 17. januar. Torsdag ettermiddag er ni lettare skadde personar innlagt Førde sentralsjukehus.

 • 07.01.2019
  Personvernendringer i e-resept

  Fra 2019 er det ikke lenger krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. Endringen gir helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se dine legemidler, og er et steg mot tryggere legemiddelbehandling.

 • 02.01.2019
  864 nye sogningar og fjordingar i 2018

  864 barn vart fødd i Helse Førde i løpet av 2018. Dette er ein nedgang på 73 samanlikna med året før.

 • 18.12.2018
  Adressa di avgjer behandlinga du får

  Det nye, nasjonale helseatlaset for ortopedi syner markante geografiske variasjonar i behandlinga innbyggarane får tilbod om. Innanfor nokre sentrale ortopediske tilstandar får pasientar frå ulike deler av landet ulik grad av kirurgisk behandling.

 • 17.12.2018
  Program lansering Helseatlas

  Tysdag 18. desember klokka 08:30 er det klart for lansering av det første helseatlaset frå Helse Førde i auditoriet ved Førde sentralsjukehus. Programmet finn du under, saman med lenke til direktestrømming av arrangementet.

 • 12.12.2018
  Styremøte 18. desember 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tirsdag 18. desember 2018. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på styrerommet i 3. etasje på Bygg Aust, Svanehaugvegen 2, Førde.

 • 11.12.2018
  Helse Vest sa ja til Nye Førde sjukehus

  Styret i Helse Vest godkjente tysdag utbyggings- og moderniseringsprosjektet i Helse Førde. Styret i regionføretaket er positive til både prosjektet og planen for gjennomføringa.

 • 10.12.2018
  Helse Førde med nasjonalt helseatlas

  18. desember 2018 presenterer Helse Førde sitt aller første nasjonale helseatlas. Temaet er ortopedi. – Dette er ein milepæl for Helse Førde, seier leiar for helseatlas i Helse Førde, Marte Bale.

 • 28.11.2018
  Åsen & Øvrelid AS innstilt

  Etter gjennomført anbodskonkurranse er entreprenør Åsen & Øvrelid AS innstilt til kontrakt for første delprosjekt i den store sjukehusutbygginga, som er nybygg psykisk helsevern.

 • 23.11.2018
  Historisk vedtak i Helse Førde

  Styret i Helse Førde har godkjent planane for utbygging og modernisering av Førde Sjukehus. Som bygningsprosjekt er Nye Førde sjukehus det største i fylket sidan sjukehuset vart bygt i 1979.

 • 16.11.2018
  Modernisert og utbygd Førde sjukehus

  Eit nyare og meir moderne sjukehus i Førde er målet når styret i Helse Førde 23. november behandle det største byggeprosjektet sidan Førde sjukehus sto ferdig i 1979. Gir styret klarsignal, startar Helse Førde opp eit arbeid som varer fram til 2027.

 • 16.11.2018
  Styremøte 23. november 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 23. november 2018. Møtet startar klokka 08.30 og blir halde på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 09.11.2018
  Tryggare tolketenester med ny teknologi

  Meir enn 98 prosent av alle tolkeoppdrag i Helse Førde blir i dag utført av kvalifiserte tolkar. Sluttrapporten frå tolkeprosjektet TikkTalk viser oppsiktsvekkande resultat.

 • 08.11.2018
  Nasjonalt ekspertpanel for alvorleg sjuke

  Ekspertpanelet er eit nasjonalt organ som skal hjelpe pasientar med alvorleg livsforkortande sjukdom med å få ei ny og grundig vurdering av eventuelle behandlingsalternativ, etter at etablert behandling er prøvd og ikkje lenger har effekt.

 • 01.11.2018
  Samhandlingskonferansen i april

  Samhandlingskonferansen 2019 i Sogn og Fjordane går av stabelen 3. og 4. april 2019 på Skei i Jølster. Tema for neste års konferanse er «Framtidas pasient/Den moderne helsearbeidaren».

 • 31.10.2018
  Vedtok mandat for ambulanseplan

  Styret i Helse Førde godkjende måndag mandatet for fase to i arbeidet med ny prehospital plan i Helse Førde.

 • 30.10.2018
  Øystein Helleseth tilsett som økonomidirektør i Helse Førde

  Øystein Helleseth (41) er tilsett som ny økonomidirektør i Helse Førde.

 • 22.10.2018
  Styremøte 29. oktober 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde måndag 29. oktober. Møtet startar klokka 09.30 og blir halde i styrerommet, 3. etasje Bygg Aust ved Førde sentralsjukehus.

 • 19.10.2018
  Tone Holvik konstituert som samhandlingssjef

  Stadleg leiar for Nordfjord sjukehus Tone Holvik er konstituert som samhandlingssjef, og ivaretek begge desse funksjonane fram til nyttår. Meir varige løysingar rundt stillinga som samhandlingssjef er under vurdering.

 • 17.10.2018
  Kvalitetsprisen gjekk til rusbehandlar

  Pasientane først. Dette er det kloke mantraet til årets vinnar av Kvalitetsprisen i Helse Førde, Arild Nøstdal.

 • 11.10.2018
  Enklare for hørslehemma å nå oss

  Helsenorge.no tilbyr no eit nytt digitalt verktøy der sterkt hørselshemma personar kan snakke med audiografar i helsevesenet.

 • 26.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientar skal tilvisast til pakkeforløpa frå 1. januar 2019.

 • 26.09.2018
  Gav ikkje forsvarleg helsehjelp

  Fylkesmannen meiner at Helse Førde har brote plikta til å yte forsvarleg helsehjelp. Saka gjeld ein mann i 60-åra som døydde etter å ha kjørt med rullestol utfor ei trapp på Førde sentralsjukehus.

 • 21.09.2018
  Styremøte 28. september 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. september. Møtet startar klokka 10.00 og blir halde i biblioteket på Nordfjord sjukehus, Sjukehusvegen 14, Nordfjordeid.

 • 21.09.2018
  Minneord - Jorunn Ringstad

  MINNEORD: Det var med sorg vi mottok meldinga om at Jorunn Ringstad har gått bort.

 • 21.09.2018
  Krever tiltak for å øke antall donorer

  Helseminister Bent Høie ønsker økt oppmerksomhet om organdonasjon både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig gjør han det lettere for befolkningen å si ja til å bli organdonor.

 • 18.09.2018
  Helse Førde skårar høgt på kvalitet

  Helse Førde endar topp tre på halvparten av kvalitetsindikatorane som blei offentleggjort for norske sjukehus i september. - Eg ser dette som eit døme på at vi jamt over leverer tenester med god kvalitet, seier administrerande direktør Arve Varden.

 • 15.09.2018
  Jorunn Ringstad er død

  Tidlegare styreleiar i Helse Førde, Jorunn Ringstad, døydde onsdag. Ho vart 75 år. Ringstad kom inn i styret i Helse Førde i 2006. Ho var styreleiar frå 2012 til ho ba seg friteken av helsemessige årsaker i november 2016.

 • 14.09.2018
  Høgaktuelle tema på årets kvalitetskonferanse

  Prioritering og samval, får vi det til? Spørsmålet blir stilt på årets kvalitetskonferanse for helsetenestene i Sogn og Fjordane. To av dei heitaste tema innanfor pasientbehandling blir sett på dagsorden i Førde 17. oktober.

 • 13.09.2018
  Skal vurdere sjukehusleiing

  Stadleg leiing ved Nordfjord og Lærdal sjukehus har no fungert i høvesvis tre og to år. Eit prosjekt i Helse Førde skal i haust vurdere om det er behov for å endre eller justere denne funksjonen ved lokalsjukehusa våre.

 • 31.08.2018
  Fase to i prehospital plan startar no

  Neste veke startar det vidare arbeidet med prehospital plan, populært kalla ambulanseplan. Aller først handlar det om å få på plass eit mandat for prosjektgruppa.

 • 29.08.2018
  Styremøte 5. september 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde onsdag 5. september. Møtet startar klokka 12.15 og blir halde i 2. etasje på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 23.08.2018
  Rocka kantina med pasientkonsert

  Skal ein dømme etter publikumsresponsen var pasientkonserten med bandet Good Time Charlie ein skikkeleg suksess. Med vokalist Arle Hjelmeland i spissen fekk bandet opp stemninga i kantina på Førde sentralsjukehus.

 • 17.08.2018
  Erfaringskonferansen 2019

  Erfaringskonferansen 2019 blir i år på Thon hotell Jølster 7. og 8. februar. Målet med konferansen er å utveksle erfaringar og forbetringspunkt i samhandlinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.

 • 17.08.2018
  Alle på Nordfjord psykiatrisenter under same tak

  Dermed har tilsette og pasientar vore spreidd rundt på tre ulike lokasjonar ved senteret. No treng ikkje dei tilsette ved Nordfjord psykiatrisenter lenger å springe mellom bygga - alle har fått plass under same tak etter at påbygget er ferdig.

 • 23.07.2018
  Nettverkssamling for oksygen/lungekontaktar

  Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer oksygenkontaktane i kommunehelsetenesta og ved sjukehusa i Sogn og Fjordane til nettverksamling 26. og 27. september på Thon Hotell Jølster.

 • 13.07.2018
  Godt halvår for Helse Førde

  Helse Førde har eit resultat på 28,3 millionar kroner etter første halvår. Dette er 14,3 millionar betre enn budsjett. Adm. direktør Arve Varden rosar dei tilsette for å ha gjort ein kjempejobb.

 • 05.07.2018
  Lærdal sjukehus i normal drift

  Lærdal sjukehus er frå torsdag ettermiddag tilbake i normal drift. - Vi har ikkje kunnskap om uheldige hendingar knytt til oppgraderinga av nytt hovedstraumskap, seier beredskapssjef i Helse Førde, Terje Olav Øen.

 • 04.07.2018
  Anbodskonkurranse nybygg psykisk helsevern

  Kunngjering om anbodskonkurranse for nybygg psykisk helsevern er no publisert på Doffin. Konkurransen gjeld totalentreprise av nybygget til psykisk helsevern ved Førde sentralsjukehus.

 • 03.07.2018
  Vanskar med straumforsyninga i Lærdal

  Arbeidet med å skifte hovudstraumtavla ved Lærdal sjukehus har skapt utfordringar for straumtilførselen til sjukehuset. Helse Førde styrkar ambulanseberedskapen i området.

 • 02.07.2018
  Utviklingsplan med ti innsatsområde

  Den nye utviklingsplanen for Helse Førde legg vekt på endring med pasienten i fokus. I planen listar føretake opp ti innsatsområde og mål for framtida.

 • 28.06.2018
  Oppgradering av Lærdal sjukehus - kjører på naudstraum

  I samband med utbygginga som skal gje plass for den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus, nyttar Helse Førde høvet til ei kjærkommen oppgradering av både varmesentralen og den elektriske hovudtavla ved sjukehuset. Det betyr litt driftsavbrot...

 • 21.06.2018
  Psykisk sjuk, eller berre normale reaksjonar på sjølve livet?

  Har helsevesenet riktig tilnærming til psykiske sjukdommar, spør psykiater Trond Aarre i ny bok.