Min timeavtale

Under korona-pandemien har vi rutinar for smittevern for å hindre at du blir smitta eller kan smitte andre i våre lokale. Her finn du ei oversikt over det som gjeld no når du kjem til behandling hos oss.

Ingen skal inn i sjukehuset med symptom. Er du symptomfri kan du gå til avtala stad. Dei som ikkje har avtale, vender seg til resepsjonen. Helse Førde ønskjer at alle skal halde ein meter avstand til andre. 

Sjekkliste før du kjem

Pasientar får tilsendt screeningspørsmål på SMS og i innkallingsbrevet, og skal svare ut desse om påkravd. Pasientar kan gå til avtala poliklinikk eller avdeling når ein kjem til sjukehuset. Dei som har spørsmål, vender seg til resepsjonen.

Svar på spørsmåla her


 

Avtale hos ein poliklinikk

Registrer deg når du kjem til sjukehuset ved å bruke telefonen din, automaten ved hovudinngangen eller ved å vende deg til resepsjonen. Etter registrering får du eit personleg referansenummer som skal følgje deg gjennom avtalen.


 

Merk at dette gjeld ved fysisk oppmøte, ikkje videokonsultasjon.
Om situasjonen din endrar seg etter du har svart kan du fylle ut lista på nytt eller kontakte avdelinga du skal til.

Om du ikkje kan møte til timen må du sjølv gje beskjed om det så snart du kan!
 

Når skal du ikkje møte til timen din?

Du skal ikkje møte til timen dersom du (eller den som følger deg til sjukehuset) i løpet av dei siste 10 dagane har: 

  • Vore i utlandet
  • Hatt kontakt med ein som er smitta eller sjuk med mistanke om koronavirus 
  • Symptom på luftvegs-infeksjon (som feber, hoste, tung pust, sår hals, eller forkjøling)

    Dersom ja på eitt av spørsmåla over, ring til avdelinga der du skulle ha møtt for å få utsett timen. Telefonnummer finn du i innkallingsbrevet. Du kan også kontakte oss via helsenorge.no eller på telefon 57 83 98 20.
     

​Treng du følgje til timen?

Grunna pandemien kan pasientar berre unntaksvis ha med seg fylgje.

Berre barn under 18 år og pasientar som treng følgje kan ha med seg éin person. Dette må avtalast med avdelinga du skal til på førehand.
  

Konsultasjon per telefon eller video kan erstatte fysisk time

For deg som ikkje treng fysisk å møte opp for å få behandling, kan timen gjennomførast per telefon eller video. Du vil få nærare informasjon om dette dersom det er aktuelt.

 

 

Meir informasjon om korona-pandemien ved sjukehusa i Helse Førde

 

 

Fann du det du leita etter?