Sending av prøver

Oppbevaring og sending av prøver

Når prøver til medisinsk biokjemi analysar må oppbevarst til neste dag før dei kan sendast, bør urinprøver, serum- og EDTA-rør oppbevarast i kjøleskap.

Citrat-rør skal ikkje oppbevarast i kjøleskap.


Ver merksam på at prøver sendt med post fredag eller før helgedagar kan bli for gamle til analysering av ein del komponentar.

Prøver som skal vidare til andre laboratorier (Haukeland) vil bli forsinka dersom dei først blir sendt til eit laboraorium i Helse Førde.  (Skal dette med????)


Fann du det du leita etter?