LAB-nytt av nyare dato enn 2018 finn du på sidene til labanalyse.

LAB-nytt eldre enn 2019:

2018 LAB-nytt nr 6.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 6.pdf2018 LAB-nytt nr 6.pdfEndring av prøvetakingsrør frå Vacuette til Vacutainer
2018 LAB-nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 5.pdf2018 LAB-nytt nr 5.pdfMåleeining for HbA1c blir endra frå % til mmol/mol
2018 LAB-nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 4.pdf2018 LAB-nytt nr 4.pdfRekvisisjon ved prøvetaking hjå fastlege når prøver er rekvirerte av lege i spesialisthelsetenesta
2018 LAB-nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 3.pdf2018 LAB-nytt nr 3.pdfNy analyse: Hemoglobin i retikulocyttar (pg/celle)
2018 LAB-nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 2.pdf2018 LAB-nytt nr 2.pdfAnalyse av vitamin D – anbefalte grenseverdier
2018 LAB-nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 1.pdf2018 LAB-nytt nr 1.pdfDiagnostiske grenser ved glukosebelastning på gravide
2017 LAB- nytt nr.2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.2.pdf2017 LAB- nytt nr.2.pdfRekvirering av blodprøver til blodbanken
2017 LAB- nytt nr.3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.3.pdf2017 LAB- nytt nr.3.pdfEndring av eining på NT-ProBNP
2017 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr 1.pdf2017 LAB- nytt nr 1.pdfRedusert tilbod på medikamentanalysar
2016 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 2.pdf2016 LAB- nytt nr 2.pdfUforklarlig stor variasjon i forbruk av BNP blant leger i fylket
2016 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 1.pdf2016 LAB- nytt nr 1.pdfS100B
2014 LAB- nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 5.pdf2014 LAB- nytt nr 5.pdfNye prøverør til glukosebelastning
2014 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 4.pdf2014 LAB- nytt nr 4.pdfPerifert blodutstryk for eksterne pasientar
2014 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 3.pdf2014 LAB- nytt nr 3.pdfInnføring av albumin-korrigert kalsium som eigen analyse
2014 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 2.pdf2014 LAB- nytt nr 2.pdfNy analysemetode for PTH
2014 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 1.pdf2014 LAB- nytt nr 1.pdfFeil i analyseragens til parathyroideahormon (PTH)
2013 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 4.pdf2013 LAB- nytt nr 4.pdfNy analyse av høgsensitiv-hjarte-troponin I (Troponin I hs)
2013 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 3.pdf2013 LAB- nytt nr 3.pdfNytt referanseområde for paratyreoideahormon (PTH)
2013 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 2.pdf2013 LAB- nytt nr 2.pdfDigitoksin Glukosebelastning Prøver til blodtyping/antistoffscreening Nye kanyler
2013 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 1.pdf2013 LAB- nytt nr 1.pdfAnalyse av vitamin D
2012 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2012 LAB- nytt nr 1.pdf2012 LAB- nytt nr 1.pdfOvergang frå digitoksin til digoksin
2010 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 3.pdf2010 LAB- nytt nr 3.pdfEndring i analysekommentarar for maskinell DIFF
2010 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 2.pdf2010 LAB- nytt nr 2.pdfIndikasjon for rekvirering av proteinelektroforese
2010 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 1.pdf2010 LAB- nytt nr 1.pdfProteinelektroforese – endra rutiner
2009 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 3.pdf2009 LAB- nytt nr 3.pdfAnbefalt terapeutisk område for APTT
2009 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 2.pdf2009 LAB- nytt nr 2.pdfNy eining for Troponin I og ny grenseverdi for myokardskade
2009 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 1.pdf2009 LAB- nytt nr 1.pdfAktivert partiell tromboplastintid (APTT)
2008 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 3.pdf2008 LAB- nytt nr 3.pdfBlodutstryk
2008 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 2.pdf2008 LAB- nytt nr 2.pdfDigitoksin, Digoksin og Fenobarbiltal
2008 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 1.pdf2008 LAB- nytt nr 1.pdfAnalyse av s-Folat Gentest laktoseintoleranse eGFR
2007 LAB- nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 5.pdf2007 LAB- nytt nr 5.pdfRettleiing for prøvetaking og val av glas
2007 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 4.pdf2007 LAB- nytt nr 4.pdfNye referansegrenser for thyroideaanalyser FT4 og TSH
2007 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 3.pdf2007 LAB- nytt nr 3.pdfTroponin og CKMB
2007 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 2.pdf2007 LAB- nytt nr 2.pdfTransferrinmetning
2007 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 1.pdf2007 LAB- nytt nr 1.pdfTilråding om redusert bruk av ASAT

Fann du det du leita etter?