Helsenorge

LAB-nytt av nyare dato enn 2018 finn du på sidene til labanalyse.

LAB-nytt eldre enn 2019:

2018 LAB-nytt nr 6.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 6.pdf2018 LAB-nytt nr 6.pdfEndring av prøvetakingsrør frå Vacuette til Vacutainerpdf420628
2018 LAB-nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 5.pdf2018 LAB-nytt nr 5.pdfMåleeining for HbA1c blir endra frå % til mmol/molpdf205857
2018 LAB-nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 4.pdf2018 LAB-nytt nr 4.pdfRekvisisjon ved prøvetaking hjå fastlege når prøver er rekvirerte av lege i spesialisthelsetenestapdf205593
2018 LAB-nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 3.pdf2018 LAB-nytt nr 3.pdfNy analyse: Hemoglobin i retikulocyttar (pg/celle)pdf222849
2018 LAB-nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 2.pdf2018 LAB-nytt nr 2.pdfAnalyse av vitamin D – anbefalte grenseverdierpdf208125
2018 LAB-nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 1.pdf2018 LAB-nytt nr 1.pdfDiagnostiske grenser ved glukosebelastning på gravidepdf222194
2017 LAB- nytt nr.2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.2.pdf2017 LAB- nytt nr.2.pdfRekvirering av blodprøver til blodbanken pdf303200
2017 LAB- nytt nr.3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.3.pdf2017 LAB- nytt nr.3.pdfEndring av eining på NT-ProBNP pdf207973
2017 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr 1.pdf2017 LAB- nytt nr 1.pdfRedusert tilbod på medikamentanalysarpdf200399
2016 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 2.pdf2016 LAB- nytt nr 2.pdfUforklarlig stor variasjon i forbruk av BNP blant leger i fylketpdf199931
2016 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 1.pdf2016 LAB- nytt nr 1.pdfS100Bpdf455406
2014 LAB- nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 5.pdf2014 LAB- nytt nr 5.pdfNye prøverør til glukosebelastningpdf292154
2014 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 4.pdf2014 LAB- nytt nr 4.pdfPerifert blodutstryk for eksterne pasientarpdf322498
2014 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 3.pdf2014 LAB- nytt nr 3.pdfInnføring av albumin-korrigert kalsium som eigen analysepdf353421
2014 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 2.pdf2014 LAB- nytt nr 2.pdfNy analysemetode for PTHpdf187595
2014 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 1.pdf2014 LAB- nytt nr 1.pdfFeil i analyseragens til parathyroideahormon (PTH)pdf175036
2013 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 4.pdf2013 LAB- nytt nr 4.pdfNy analyse av høgsensitiv-hjarte-troponin I (Troponin I hs)pdf89654
2013 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 3.pdf2013 LAB- nytt nr 3.pdfNytt referanseområde for paratyreoideahormon (PTH)pdf59906
2013 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 2.pdf2013 LAB- nytt nr 2.pdfDigitoksin Glukosebelastning Prøver til blodtyping/antistoffscreening Nye kanyler pdf75059
2013 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 1.pdf2013 LAB- nytt nr 1.pdfAnalyse av vitamin Dpdf65756
2012 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2012 LAB- nytt nr 1.pdf2012 LAB- nytt nr 1.pdfOvergang frå digitoksin til digoksinpdf59424
2010 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 3.pdf2010 LAB- nytt nr 3.pdfEndring i analysekommentarar for maskinell DIFFpdf71759
2010 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 2.pdf2010 LAB- nytt nr 2.pdfIndikasjon for rekvirering av proteinelektroforesepdf62216
2010 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 1.pdf2010 LAB- nytt nr 1.pdfProteinelektroforese – endra rutiner pdf69527
2009 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 3.pdf2009 LAB- nytt nr 3.pdfAnbefalt terapeutisk område for APTTpdf57464
2009 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 2.pdf2009 LAB- nytt nr 2.pdfNy eining for Troponin I og ny grenseverdi for myokardskadepdf57563
2009 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 1.pdf2009 LAB- nytt nr 1.pdfAktivert partiell tromboplastintid (APTT)pdf57571
2008 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 3.pdf2008 LAB- nytt nr 3.pdfBlodutstrykpdf61212
2008 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 2.pdf2008 LAB- nytt nr 2.pdfDigitoksin, Digoksin og Fenobarbiltalpdf460675
2008 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 1.pdf2008 LAB- nytt nr 1.pdfAnalyse av s-Folat Gentest laktoseintoleranse eGFRpdf473564
2007 LAB- nytt nr 5.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 5.pdf2007 LAB- nytt nr 5.pdfRettleiing for prøvetaking og val av glaspdf462601
2007 LAB- nytt nr 4.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 4.pdf2007 LAB- nytt nr 4.pdfNye referansegrenser for thyroideaanalyser FT4 og TSHpdf460985
2007 LAB- nytt nr 3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 3.pdf2007 LAB- nytt nr 3.pdfTroponin og CKMBpdf466046
2007 LAB- nytt nr 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 2.pdf2007 LAB- nytt nr 2.pdfTransferrinmetningpdf460468
2007 LAB- nytt nr 1.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 1.pdf2007 LAB- nytt nr 1.pdfTilråding om redusert bruk av ASATpdf457739

Fann du det du leita etter?