Brukarhandbok i medisinsk biokjemi

Prøvetaking og prøvebehandling.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Prøvetaking og prøvebehandling.pdfPrøvetaking og prøvebehandling.pdf
Prøvetaking rørrekkefølge.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Prøvetaking rørrekkefølge.pdfPrøvetaking rørrekkefølge.pdf
Svarrutinar og svartider.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Svarrutinar og svartider.pdfSvarrutinar og svartider.pdf
Transporttid haldbarheit prøvemateriale.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Transporttid haldbarheit prøvemateriale.pdfTransporttid haldbarheit prøvemateriale.pdf

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​