Analyseoversikt

ALAT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ALAT i serum.pdfALAT i serum.pdf
ALP i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ALP i serum.pdfALP i serum.pdf
APTT i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/APTT i plasma.pdfAPTT i plasma.pdf
ASAT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ASAT i serum.pdfASAT i serum.pdf
Albumin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin i serum.pdfAlbumin i serum.pdf
Albumin i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin i urin.pdfAlbumin i urin.pdf
Albumin-kreatinin ratio.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin-kreatinin ratio.pdfAlbumin-kreatinin ratio.pdf
Amylase i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Amylase i serum.pdfAmylase i serum.pdf
Anion gap.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Anion gap.pdfAnion gap.pdf
Bilirubin i serum, konjugert.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Bilirubin i serum, konjugert.pdfBilirubin i serum, konjugert.pdf
Bilirubin i serum, total.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Bilirubin i serum, total.pdfBilirubin i serum, total.pdf
Blod i feces.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blod i feces.pdfBlod i feces.pdf
Blod i urin (strimmeltest).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blod i urin (strimmeltest).pdfBlod i urin (strimmeltest).pdf
Blodutstryk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blodutstryk.pdfBlodutstryk.pdf
CA 125 i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CA 125 i serum.pdfCA 125 i serum.pdf
CEA i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CEA i serum.pdfCEA i serum.pdf
CK i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CK i serum.pdfCK i serum.pdf
CO hemoglobin i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CO hemoglobin i blod.pdfCO hemoglobin i blod.pdf
CRP i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CRP i serum.pdfCRP i serum.pdf
D-dimer i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/D-dimer i plasma.pdfD-dimer i plasma.pdf
Digoksin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Digoksin i serum.pdfDigoksin i serum.pdf
EVF i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/EVF i blod.pdfEVF i blod.pdf
Erytrocyttar i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Erytrocyttar i blod.pdfErytrocyttar i blod.pdf
Erytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Erytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdfErytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdf
Etanol i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Etanol i serum.pdfEtanol i serum.pdf
Fenytoin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fenytoin i serum.pdfFenytoin i serum.pdf
Ferritin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Ferritin i serum.pdfFerritin i serum.pdf
Fibrinogen i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fibrinogen i plasma.pdfFibrinogen i plasma.pdf
Folat i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Folat i serum.pdfFolat i serum.pdf
Fosfat i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fosfat i serum.pdfFosfat i serum.pdf
Fritt tyroksin (FT4) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fritt tyroksin (FT4) i serum.pdfFritt tyroksin (FT4) i serum.pdf
GFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/GFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdfGFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdf
GT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/GT i serum.pdfGT i serum.pdf
Gentamicin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Gentamicin i serum.pdfGentamicin i serum.pdf
Glukose i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukose i serum.pdfGlukose i serum.pdf
Glukose i urin (strimmeltest).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukose i urin (strimmeltest).pdfGlukose i urin (strimmeltest).pdf
Glukosebelastning.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukosebelastning.pdfGlukosebelastning.pdf
Graviditetstest (hCG) i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Graviditetstest (hCG) i urin.pdfGraviditetstest (hCG) i urin.pdf
HDL-kolesterol i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/HDL-kolesterol i serum.pdfHDL-kolesterol i serum.pdf
Hemoglobin A1c i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Hemoglobin A1c i blod.pdfHemoglobin A1c i blod.pdf
Hemoglobin i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Hemoglobin i blod.pdfHemoglobin i blod.pdf
INR i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/INR i plasma.pdfINR i plasma.pdf
IgA i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgA i serum.pdfIgA i serum.pdf
IgG i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgG i serum.pdfIgG i serum.pdf
IgM i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgM i serum.pdfIgM i serum.pdf
Immunfiksering i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Immunfiksering i serum.pdfImmunfiksering i serum.pdf
Immunfiksering i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Immunfiksering i urin.pdfImmunfiksering i urin.pdf
Jern (Fe) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jern (Fe) i serum.pdfJern (Fe) i serum.pdf
Jernbelastning.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jernbelastning.pdfJernbelastning.pdf
Jernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdfJernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdf

Fann du det du leita etter?