HELSENORGE

Analyseoversikt

ALAT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ALAT i serum.pdfALAT i serum.pdfpdf279511
ALP i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ALP i serum.pdfALP i serum.pdfpdf277877
APTT i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/APTT i plasma.pdfAPTT i plasma.pdfpdf281000
ASAT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/ASAT i serum.pdfASAT i serum.pdfpdf378961
Albumin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin i serum.pdfAlbumin i serum.pdfpdf280008
Albumin i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin i urin.pdfAlbumin i urin.pdfpdf270124
Albumin-kreatinin ratio.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Albumin-kreatinin ratio.pdfAlbumin-kreatinin ratio.pdfpdf193273
Amylase i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Amylase i serum.pdfAmylase i serum.pdfpdf273396
Anion gap.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Anion gap.pdfAnion gap.pdfpdf275874
Bilirubin i serum, konjugert.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Bilirubin i serum, konjugert.pdfBilirubin i serum, konjugert.pdfpdf276966
Bilirubin i serum, total.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Bilirubin i serum, total.pdfBilirubin i serum, total.pdfpdf375196
Blod i feces.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blod i feces.pdfBlod i feces.pdfpdf308651
Blod i urin (strimmeltest).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blod i urin (strimmeltest).pdfBlod i urin (strimmeltest).pdfpdf272973
Blodutstryk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Blodutstryk.pdfBlodutstryk.pdfpdf195995
CA 125 i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CA 125 i serum.pdfCA 125 i serum.pdfpdf277328
CEA i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CEA i serum.pdfCEA i serum.pdfpdf277616
CK i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CK i serum.pdfCK i serum.pdfpdf280791
CO hemoglobin i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CO hemoglobin i blod.pdfCO hemoglobin i blod.pdfpdf315407
CRP i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/CRP i serum.pdfCRP i serum.pdfpdf279362
D-dimer i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/D-dimer i plasma.pdfD-dimer i plasma.pdfpdf276621
Digoksin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Digoksin i serum.pdfDigoksin i serum.pdfpdf275228
EVF i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/EVF i blod.pdfEVF i blod.pdfpdf382826
Erytrocyttar i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Erytrocyttar i blod.pdfErytrocyttar i blod.pdfpdf291195
Erytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Erytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdfErytrocyttindeksar (MCV, MCH, MCHC).pdfpdf220486
Etanol i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Etanol i serum.pdfEtanol i serum.pdfpdf275583
Fenytoin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fenytoin i serum.pdfFenytoin i serum.pdfpdf276414
Ferritin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Ferritin i serum.pdfFerritin i serum.pdfpdf278919
Fibrinogen i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fibrinogen i plasma.pdfFibrinogen i plasma.pdfpdf282997
Folat i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Folat i serum.pdfFolat i serum.pdfpdf375084
Fosfat i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fosfat i serum.pdfFosfat i serum.pdfpdf279607
Fritt tyroksin (FT4) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Fritt tyroksin (FT4) i serum.pdfFritt tyroksin (FT4) i serum.pdfpdf277175
GFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/GFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdfGFR (Glomerulær filtrasjonsrate, estimert).pdfpdf405637
GT i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/GT i serum.pdfGT i serum.pdfpdf284181
Gentamicin i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Gentamicin i serum.pdfGentamicin i serum.pdfpdf211106
Glukose i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukose i serum.pdfGlukose i serum.pdfpdf277468
Glukose i urin (strimmeltest).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukose i urin (strimmeltest).pdfGlukose i urin (strimmeltest).pdfpdf352126
Glukosebelastning.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Glukosebelastning.pdfGlukosebelastning.pdfpdf292296
Graviditetstest (hCG) i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Graviditetstest (hCG) i urin.pdfGraviditetstest (hCG) i urin.pdfpdf272177
HDL-kolesterol i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/HDL-kolesterol i serum.pdfHDL-kolesterol i serum.pdfpdf277270
Hemoglobin A1c i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Hemoglobin A1c i blod.pdfHemoglobin A1c i blod.pdfpdf283637
Hemoglobin i blod.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Hemoglobin i blod.pdfHemoglobin i blod.pdfpdf286118
INR i plasma.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/INR i plasma.pdfINR i plasma.pdfpdf282352
IgA i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgA i serum.pdfIgA i serum.pdfpdf280336
IgG i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgG i serum.pdfIgG i serum.pdfpdf278511
IgM i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/IgM i serum.pdfIgM i serum.pdfpdf278373
Immunfiksering i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Immunfiksering i serum.pdfImmunfiksering i serum.pdfpdf193531
Immunfiksering i urin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Immunfiksering i urin.pdfImmunfiksering i urin.pdfpdf191967
Jern (Fe) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jern (Fe) i serum.pdfJern (Fe) i serum.pdfpdf283501
Jernbelastning.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jernbelastning.pdfJernbelastning.pdfpdf279351
Jernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/Jernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdfJernbindingskapasitet (TIBC) i serum.pdfpdf296000

Fann du det du leita etter?