HELSENORGE
Instrument for utføring av patologisk undersøking

Brukarhandbok Patologi

Avdeling for patologi stiller diagnose
på vevs- og celleprøvar for Helse
Førde og primærhelsetenesta
i  Sogn og Fjordane.

Fann du det du leita etter?