Helsenorge

Virologi/serologi - analyseliste

Sortert analyseliste over virologiske/serologiske prøver.

Adenovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Adenovirus.pdfAdenovirus.pdfpdf105770
Adenovirus i avføring.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Adenovirus i avføring.pdfAdenovirus i avføring.pdfpdf51057
Astrovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Astrovirus.pdfAstrovirus.pdfpdf49294
Cytomegalovirus (CMV).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Cytomegalovirus (CMV).pdfCytomegalovirus (CMV).pdfpdf117671
Enterovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Enterovirus.pdfEnterovirus.pdfpdf220576
HIV.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/HIV.pdfHIV.pdfpdf123192
Hepatitt A.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt A.pdfHepatitt A.pdfpdf210232
Hepatitt B.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt B.pdfHepatitt B.pdfpdf232061
Hepatitt C.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt C.pdfHepatitt C.pdfpdf129713
Herpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Herpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfHerpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfpdf165493
Influensavirus A og B.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Influensavirus A og B.pdfInfluensavirus A og B.pdfpdf211421
Mononukleose, hurtigtest.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Mononukleose, hurtigtest.pdfMononukleose, hurtigtest.pdfpdf51008
Norovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Norovirus.pdfNorovirus.pdfpdf49200
Parainfluensavirus 1-3.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Parainfluensavirus 1-3.pdfParainfluensavirus 1-3.pdfpdf211601
Respiratorisk syncytialt virus (RSV).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Respiratorisk syncytialt virus (RSV).pdfRespiratorisk syncytialt virus (RSV).pdfpdf210137
Rhinovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Rhinovirus.pdfRhinovirus.pdfpdf206838
Rotavirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Rotavirus.pdfRotavirus.pdfpdf49618
Rubella IgG.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Rubella IgG.pdfRubella IgG.pdfpdf208722
Stikkskade.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Stikkskade.pdfStikkskade.pdfpdf344962
Svangerskapsanalysar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Svangerskapsanalysar.pdfSvangerskapsanalysar.pdfpdf200696
Varicella-zoster virus (VZV).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Varicella-zoster virus (VZV).pdfVaricella-zoster virus (VZV).pdfpdf154240
Viral gastroenteritt.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Viral gastroenteritt.pdfViral gastroenteritt.pdfpdf234099
hMPV (Humant metapneumovirus).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/hMPV (Humant metapneumovirus).pdfhMPV (Humant metapneumovirus).pdfpdf207529

Fann du det du leita etter?