Prøvetaking, prøvetakingsutstyr

Bakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdfBakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdf
Korleis ta klamydiaprøve frå skjeden.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Korleis ta klamydiaprøve frå skjeden.pdfKorleis ta klamydiaprøve frå skjeden.pdf
Korleis ta urinprøve til klamydiatest.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Korleis ta urinprøve til klamydiatest.pdfKorleis ta urinprøve til klamydiatest.pdf
MRSA-prøvetaking med eSwab, inneliggande pasientar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/MRSA-prøvetaking med eSwab, inneliggande pasientar.pdfMRSA-prøvetaking med eSwab, inneliggande pasientar.pdf
Plakat, prøvetakingsutstyr, versjon januar 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Plakat, prøvetakingsutstyr, versjon januar 2017.pdfPlakat, prøvetakingsutstyr, versjon januar 2017.pdf
Prøvetaking avføring.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking avføring.pdfPrøvetaking avføring.pdf
Prøvetaking avføring Arabisk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking avføring Arabisk.pdfPrøvetaking avføring Arabisk.pdf
Prøvetaking avføring Engelsk.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking avføring Engelsk.pdfPrøvetaking avføring Engelsk.pdf
Prøvetaking avføring Somali.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking avføring Somali.pdfPrøvetaking avføring Somali.pdf
Prøvetaking avføring Tigrinya.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking avføring Tigrinya.pdfPrøvetaking avføring Tigrinya.pdf
Prøvetaking luftvegar til PCR.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Prøvetaking luftvegar til PCR.pdfPrøvetaking luftvegar til PCR.pdf
Quantiferon - TB (IGRA-TB), prøvetaking og prøvehandtering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Quantiferon - TB (IGRA-TB), prøvetaking og prøvehandtering.pdfQuantiferon - TB (IGRA-TB), prøvetaking og prøvehandtering.pdf
Serologiske prøvar - prøvetaking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Serologiske prøvar - prøvetaking.pdfSerologiske prøvar - prøvetaking.pdf
Urinmonovette til Chlamydia PCR.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Urinmonovette til Chlamydia PCR.pdfUrinmonovette til Chlamydia PCR.pdf
Utstyr til prøvetaking og emballasje.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Utstyr til prøvetaking og emballasje.pdfUtstyr til prøvetaking og emballasje.pdf

​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​