Opningstider

Vanlege opningstider:

Måndag-fredag 08.00 - 15.00 - Laurdag 08.00 - 14.00 - Søndag stengt.

Dersom mikrobiologisk undersøking vert vurdert som nødvendig utanom opningstida, kan vakthavande lege forsøke å kontakte overlege Kamila Karolewska, tlf. 466 44 788 eller avd. sjef/overlege Reidar Hjetland, tlf. 917 16 997. Lege har ikkje vakt utanom opningstidene.

Inntil vidare vil korona-testing føregå dagleg formiddag og ettermiddag alle dagar. Dei nedanståande opningstidene gjeld anna aktivitet (bakteriologi og serologi og anna molekylærbiologi)
Påska 2020:


​06.04
Måndag
​08.00-15.00
​07.04.
​Tysdag
​08.00-15.00
​08.04
​Onsdag før skjærtorsdag
​08.00-11.30
​09.04
​Skjærtorsdag
​Stengt
​10.04
​Langfredag
​08.00-12.00
​11.04
​Påskeafta
​Stengt
​12.04
​1. påskedag
​08.00-12.00
​13.04
​2. påskedag
​Stengt​Andre opningstider

​01.05
​1. mai
​Stengt
​17.05
​17. mai
​Stengt
​21.05
​Kristi himmelfartsdag
​Stengt
​30.05
​Pinseafta
​08.00-11.30
​31.05
​1. pinsedag
​Stengt
​01.06
​2. pinsedag
​08.00-10.00