Opningstider

Vanlege opningstider:

Måndag-fredag 08.00 - 15.00 - Laurdag 08.00 - 14.00 - Søndag stengt.

Dersom mikrobiologisk undersøking vert vurdert som nødvendig utanom opningstida, kan vakthavande lege forsøke å kontakte avd.sjef/overlege Reidar Hjetland, tlf. 91 71 69 97.

Lege har ikkje vakt utanom opningstidene