Opningstider

Vanlege opningstider:

Måndag-fredag 08.00 - 15.00 - Laurdag 08.00 - 14.00 - Søndag stengt.

Dersom mikrobiologisk undersøking vert vurdert som nødvendig utanom opningstida, kan vakthavande lege forsøke å kontakte overlege Kamila Karolewska tlf. 466 44 788, eller avd. sjef/overlege Reidar Hjetland, tlf. 917 16 997. Lege har ikkje vakt utanom opningstidene.

Vanlege opningstider koronatesting:

Måndag-fredag 08.00 - 22.00, innleveringsfrist kl. 09:00 og 17:00
Laurdag-søndag 10.30 - 18.00, innleveringsfrist kl. 12:00

Opningstider vår 2021:

Dag
​Vekedag
​Opningstid vanleg mikrobiologi
​Opningstid korona-diagnostikk
Innleverings-frist korona-prøvar

31.03.21
​Onsdag
​08:00-11:30
08:00-22:00
​09:00
17:00
Skjærtorsdag
01.04.21
Torsdag
​Stengt

10:30-18:00
12:00
Langfredag
02.04.21
Fredag
​08:00-12:00
10:30-18:00
​12:00
Påskeafta
03.04.21
Laurdag
​Stengt
10:30-18:00
​12:00
1. påskedag​04.04.21
Søndag
​08:00-12:00
10:30-18:00
​12:00
2. påskedag​05.04.21
Mandag
Stengt
10:30-18:00
​12:00
1. mai
01.05.21
Laurdag
08:00-12:00
10:30-18:00
12:00
Kr.hf.dag
01.01.21
Torsdag
​Stengt
10:30-18:00
​12:00
16. mai
16.05.21
Søndag
​08:00-12:00
10:30-18:00
12:00
17. mai​
17.05.21
​Mandag
​Stengt
10:30-18:00
12:00
​Pinseafta
22.05.21
​Laurdag
​08:00-11:30
10:30-18:00
​12:00
​1. pinsedag
23.05.21
​Søndag
​Stengt
10:30-18:00
​12:00
​2. pinsedag
24.05.21
​Mandag
​08:00-12:00
10:30-18:00
​12:00