Luftvegsprøvar arkiv

Arkiv over tidlegare luftvegsprøvar.

Luftstat_2018-2019_1924.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1924.htmLuftstat_2018-2019_1924.htmhtm56281
Luftstat_2018-2019_1922.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1922.htmLuftstat_2018-2019_1922.htmhtm56280
Luftstat_2018-2019_1921.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1921.htmLuftstat_2018-2019_1921.htmhtm56276
Luftstat_2018-2019_1916.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1916.htmLuftstat_2018-2019_1916.htmhtm56345
Luftstat_2018-2019_1914.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1914.htmLuftstat_2018-2019_1914.htmhtm56270
Luftstat_2018-2019_1901.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1901.htmLuftstat_2018-2019_1901.htmhtm56281
Luftstat_2018-2019_19-13.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_19-13.htmLuftstat_2018-2019_19-13.htmhtm56273
Luftstat_2018-2019_1852.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1852.htmLuftstat_2018-2019_1852.htmhtm56280
Luftstat_2018-2019_1851.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1851.htmLuftstat_2018-2019_1851.htmhtm56268
Luftstat_2018-2019_1850.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1850.htmLuftstat_2018-2019_1850.htmhtm56267
Luftstat_2018-2019_1849.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1849.htmLuftstat_2018-2019_1849.htmhtm55223
Luftstat_2018-2019_1848.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1848.htmLuftstat_2018-2019_1848.htmhtm55223
Luftstat_2018-2019_1847.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1847.htmLuftstat_2018-2019_1847.htmhtm54157
Luftstat_2018-2019_1846.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1846.htmLuftstat_2018-2019_1846.htmhtm56286
Luftstat_2018-2019_1845.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1845.htmLuftstat_2018-2019_1845.htmhtm56259
Luftstat_2018-2019_1844.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1844.htmLuftstat_2018-2019_1844.htmhtm56257
Luftstat_2018-2019_1843.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1843.htmLuftstat_2018-2019_1843.htmhtm56257
Luftstat_2018-2019_1842.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1842.htmLuftstat_2018-2019_1842.htmhtm56258
Luftstat_2018-2019_1841.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1841.htmLuftstat_2018-2019_1841.htmhtm55194
Luftstat_2018-2019_1840.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1840.htmLuftstat_2018-2019_1840.htmhtm54136
Luftstat_2018-2019_1839.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1839.htmLuftstat_2018-2019_1839.htmhtm56268
Luftstat_2018-2019_1838.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1838.htmLuftstat_2018-2019_1838.htmhtm56271
Luftstat_2018-2019_1837.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1837.htmLuftstat_2018-2019_1837.htmhtm56261
Luftstat_2018-2019_1836.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1836.htmLuftstat_2018-2019_1836.htmhtm56249
Luftstat_2018-2019_1835.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1835.htmLuftstat_2018-2019_1835.htmhtm55176
Luftstat_2018-2019_1834.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1834.htmLuftstat_2018-2019_1834.htmhtm56225
Luftstat_2018-2019_1833.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1833.htmLuftstat_2018-2019_1833.htmhtm56224
Luftstat_2018-2019_1832.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1832.htmLuftstat_2018-2019_1832.htmhtm56233
Luftstat_2018-2019_1831.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1831.htmLuftstat_2018-2019_1831.htmhtm56241
Luftstat_2018-2019_1830.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2018-2019_1830.htmLuftstat_2018-2019_1830.htmhtm56268
Luftstat_2017-2018_Veke 1805.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1805.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1805.htmhtm47380
Luftstat_2017-2018_Veke 1804.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1804.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1804.htmhtm47379
Luftstat_2017-2018_Veke 1803.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1803.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1803.htmhtm47402
Luftstat_2017-2018_Veke 1802.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1802.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1802.htmhtm47376
Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1801.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1801.htmhtm47371
Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1751.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1751.htmhtm46734
Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1750.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1750.htmhtm47361
Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1749.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1749.htmhtm47412
Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1748.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1748.htmhtm46658
Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1747.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1747.htmhtm47406
Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1746.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1746.htmhtm46657
Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1745.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1745.htmhtm47334
Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1744.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1744.htmhtm46699
Luftstat_2017-2018_Veke 1742.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1742.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1742.htmhtm46698
Luftstat_2017-2018_Veke 1741.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1741.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1741.htmhtm46702
Luftstat_2017-2018_Veke 1739.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1739.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1739.htmhtm47408
Luftstat_2017-2018_Veke 1738.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1738.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1738.htmhtm46711
Luftstat_2017-2018_Veke 1737.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1737.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1737.htmhtm46709
Luftstat_2017-2018_Veke 1736.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1736.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1736.htmhtm47392
Luftstat_2017-2018_Veke 1735.htmhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Dokument luftvegstatistikk/Luftstat_2017-2018_Veke 1735.htmLuftstat_2017-2018_Veke 1735.htmhtm47392

Fann du det du leita etter?