Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene og hittil i sesongen(frå veke 22). Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde.   2017-2018  
     
  Inneliggjande pasientar Totalt   Veke 1730   Veke 1729   Veke 1728  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 185       21       12       15      
  Influensavirus type A 180 1 1 %   21 1 5 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Influensavirus type B 179 3 2 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 175 1 1 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Chlamydophila pneumoniae 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Bordetella pertussis 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Bordetella holmesii 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   15 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   14 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 175 0 0 %   21 0 0 %   12 0 0 %   14 0 0 %  
                                   
  Ambulante pasientar Totalt   Veke 1730   Veke 1729   Veke 1728  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 307       28       25       27      
  Influensavirus type A 165 0 0 %   20 0 0 %   14 0 0 %   12 0 0 %  
  Influensavirus type B 165 2 1 %   20 0 0 %   14 0 0 %   12 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 290 10 3 %   25 0 0 %   25 2 8 %   26 2 8 %  
  Chlamydophila pneumoniae 290 1 0 %   25 0 0 %   25 1 4 %   26 0 0 %  
  Bordetella pertussis 289 1 0 %   25 0 0 %   25 1 4 %   26 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 290 0 0 %   25 0 0 %   25 0 0 %   26 0 0 %  
  Bordetella holmesii 290 0 0 %   25 0 0 %   25 0 0 %   26 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 123 0 0 %   16 0 0 %   13 0 0 %   10 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 123 3 2 %   16 1 6 %   13 0 0 %   10 1 10 %  
  Parainfluensavirus 1 123 2 2 %   16 0 0 %   13 0 0 %   10 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 123 1 1 %   16 0 0 %   13 0 0 %   10 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 123 3 2 %   16 0 0 %   13 0 0 %   10 0 0 %  
                                   
                            02.08.2017