Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-35   Veke 18-34   Veke 18-33   Veke 18-32  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 26 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 26 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 26 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 26 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Influensavirus A 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Influensavirus B 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 27 0 0 %   17 0 0 %   25 1 4 %   16 1 6 %  
  Parainfluensavirus 3 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 27 0 0 %   17 0 0 %   25 0 0 %   16 0 0 %  
  Rhinovirus 27 12 44 %   17 3 18 %   25 2 8 %   16 2 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-35   Veke 18-34   Veke 18-33   Veke 18-32  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 21 0 0 %   13 0 0 %   18 0 0 %   14 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 21 0 0 %   13 0 0 %   18 0 0 %   14 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 21 0 0 %   13 1 8 %   18 1 6 %   14 1 7 %  
  Chlamydia pneumoniae 21 2 10 %   13 0 0 %   18 0 0 %   14 0 0 %  
  Influensavirus A 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Influensavirus B 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 1 13 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 24 0 0 %   8 0 0 %   7 0 0 %   8 0 0 %  
  Rhinovirus 24 12 50 %   8 1 13 %   7 1 14 %   8 1 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            20.09.2018  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.