Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-03   Veke 20-02   Veke 20-01   Veke 19-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 37 0 0 %   48 0 0 %   40 0 0 %   32 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 37 0 0 %   48 0 0 %   40 0 0 %   32 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 37 0 0 %   48 0 0 %   40 0 0 %   32 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 37 0 0 %   48 0 0 %   40 0 0 %   32 0 0 %  
  Influensavirus A 38 4 11 %   48 5 10 %   46 6 13 %   34 5 15 %  
  Influensavirus B 38 0 0 %   48 0 0 %   46 0 0 %   34 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 38 0 0 %   48 0 0 %   46 0 0 %   34 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 38 0 0 %   48 0 0 %   46 0 0 %   34 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 38 0 0 %   48 0 0 %   46 0 0 %   34 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 38 1 3 %   48 0 0 %   46 0 0 %   34 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 38 1 3 %   48 6 13 %   46 6 13 %   34 8 24 %  
  Rhinovirus 38 1 3 %   48 0 0 %   46 6 13 %   34 2 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-03   Veke 20-02   Veke 20-01   Veke 19-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 67 0 0 %   73 0 0 %   51 0 0 %   12 1 8 %  
  Bordetella parapertussis 67 0 0 %   73 1 1 %   51 0 0 %   12 1 8 %  
  Mycoplasma pneumoniae 67 0 0 %   73 0 0 %   51 1 2 %   12 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 67 0 0 %   73 0 0 %   51 0 0 %   12 0 0 %  
  Influensavirus A 73 10 14 %   76 10 13 %   55 5 9 %   14 2 14 %  
  Influensavirus B 72 3 4 %   76 2 3 %   55 0 0 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 73 1 1 %   76 1 1 %   55 3 5 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 73 0 0 %   76 0 0 %   55 0 0 %   14 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 73 0 0 %   76 0 0 %   55 0 0 %   14 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 73 0 0 %   76 0 0 %   55 0 0 %   14 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 73 3 4 %   76 9 12 %   55 12 22 %   14 6 43 %  
  Rhinovirus 73 4 5 %   76 4 5 %   55 2 4 %   14 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            24.01.2020  
                                   
Fann du det du leita etter?