Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-28   Veke 19-27   Veke 19-26   Veke 19-25  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Influensavirus A 19 0 0 %   12 1 8 %   23 2 9 %   27 0 0 %  
  Influensavirus B 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 19 1 5 %   12 2 17 %   23 1 4 %   27 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 19 0 0 %   12 0 0 %   23 0 0 %   27 0 0 %  
  Rhinovirus 19 4 21 %   12 0 0 %   23 3 13 %   27 3 11 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-28   Veke 19-27   Veke 19-26   Veke 19-25  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 39 1 3 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 39 0 0 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 39 0 0 %   52 0 0 %   44 2 5 %   53 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 39 1 3 %   52 4 8 %   44 0 0 %   53 4 8 %  
  Influensavirus A 39 1 3 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Influensavirus B 39 0 0 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 39 0 0 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 39 0 0 %   52 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 39 0 0 %   52 4 8 %   44 5 11 %   53 1 2 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 39 0 0 %   51 0 0 %   44 0 0 %   53 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 39 1 3 %   51 1 2 %   44 1 2 %   53 1 2 %  
  Rhinovirus 39 7 18 %   51 10 20 %   44 9 20 %   53 10 19 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            25.07.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.