Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 1 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Influensavirus A 61 7 11 %   46 9 20 %   53 4 8 %   49 10 20 %  
  Influensavirus B 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 61 0 0 %   46 1 2 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 61 8 13 %   46 9 20 %   53 2 4 %   49 1 2 %  
  Humant metapneumovirus 61 0 0 %   46 0 0 %   53 0 0 %   49 0 0 %  
  Rhinovirus 61 4 7 %   46 3 7 %   53 2 4 %   49 1 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 92 0 0 %   30 0 0 %   65 1 2 %   55 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 92 3 3 %   30 1 3 %   65 1 2 %   55 2 4 %  
  Influensavirus A 92 20 22 %   30 9 30 %   65 9 14 %   55 9 16 %  
  Influensavirus B 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 92 8 9 %   28 5 18 %   65 3 5 %   55 2 4 %  
  Humant metapneumovirus 92 0 0 %   30 0 0 %   65 0 0 %   55 0 0 %  
  Rhinovirus 92 5 5 %   30 0 0 %   65 10 15 %   55 8 15 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            09.01.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.