Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-27   Veke 18-26   Veke 18-25   Veke 18-24  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Influensavirus A 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Influensavirus B 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 10 1 10 %   15 4 27 %   15 1 7 %   20 1 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 10 1 10 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 1 5 %  
  Humant metapneumovirus 10 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %  
  Rhinovirus 10 3 30 %   15 1 7 %   15 2 13 %   20 2 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-27   Veke 18-26   Veke 18-25   Veke 18-24  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 13 0 0 %   24 0 0 %   25 0 0 %   34 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 13 0 0 %   24 0 0 %   25 0 0 %   34 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 13 0 0 %   24 0 0 %   25 0 0 %   34 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 13 1 8 %   24 0 0 %   25 1 4 %   34 0 0 %  
  Influensavirus A 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 0 0 %  
  Influensavirus B 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 1 5 %  
  Parainfluensavirus 1 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 9 0 0 %   17 0 0 %   21 3 14 %   21 1 5 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 1 5 %  
  Humant metapneumovirus 9 0 0 %   17 0 0 %   21 0 0 %   21 0 0 %  
  Rhinovirus 9 2 22 %   17 6 35 %   21 3 14 %   21 9 43 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            10.07.2018  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.