Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene og hittil i sesongen(frå veke 22). Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-11   Veke 18-10   Veke 18-09   Veke 18-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 57 0 0 %   61 0 0 %   67 0 0 %   66 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 57 0 0 %   61 0 0 %   67 0 0 %   66 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 57 0 0 %   61 0 0 %   67 0 0 %   66 2 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 57 2 4 %   61 0 0 %   67 0 0 %   66 0 0 %  
  Influensavirus A 59 13 22 %   63 14 22 %   68 11 16 %   67 5 7 %  
  Influensavirus B 59 7 12 %   63 14 22 %   68 10 15 %   67 21 31 %  
  Parainfluensavirus 1 59 0 0 %   63 0 0 %   68 1 1 %   67 1 1 %  
  Parainfluensavirus 2 59 0 0 %   63 0 0 %   68 0 0 %   67 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 59 0 0 %   63 1 2 %   68 0 0 %   67 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 59 2 3 %   63 2 3 %   68 1 1 %   67 2 3 %  
  Humant metapneumovirus 59 3 5 %   63 0 0 %   68 3 4 %   67 4 6 %  
  Rhinovirus 59 4 7 %   63 2 3 %   68 2 3 %   67 5 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-11   Veke 18-10   Veke 18-09   Veke 18-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 57 0 0 %   54 0 0 %   46 0 0 %   88 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 57 0 0 %   54 0 0 %   46 0 0 %   88 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 57 1 2 %   54 0 0 %   46 3 7 %   88 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 57 1 2 %   54 0 0 %   46 0 0 %   88 0 0 %  
  Influensavirus A 73 5 7 %   88 15 17 %   76 11 14 %   89 10 11 %  
  Influensavirus B 73 25 34 %   88 27 31 %   76 24 32 %   89 27 30 %  
  Parainfluensavirus 1 73 1 1 %   88 0 0 %   76 3 4 %   89 1 1 %  
  Parainfluensavirus 2 73 1 1 %   88 1 1 %   76 0 0 %   89 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 73 2 3 %   88 0 0 %   76 0 0 %   89 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 73 1 1 %   88 1 1 %   76 1 1 %   90 1 1 %  
  Humant metapneumovirus 73 1 1 %   88 5 6 %   76 4 5 %   90 4 4 %  
  Rhinovirus 73 2 3 %   88 2 2 %   76 2 3 %   90 3 3 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            21.03.2018  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.