Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 35 1 3 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Influensavirus A 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Influensavirus B 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 1 3 %  
  Parainfluensavirus 3 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 35 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %   38 0 0 %  
  Rhinovirus 35 2 6 %   27 3 11 %   22 3 14 %   38 2 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 57 0 0 %   52 0 0 %   49 0 0 %   37 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 57 0 0 %   52 0 0 %   49 0 0 %   37 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 57 0 0 %   52 0 0 %   49 0 0 %   37 1 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 57 2 4 %   52 1 2 %   49 2 4 %   37 3 8 %  
  Influensavirus A 53 0 0 %   40 0 0 %   37 0 0 %   28 0 0 %  
  Influensavirus B 51 1 2 %   40 0 0 %   37 4 11 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 53 0 0 %   40 0 0 %   37 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 53 0 0 %   40 0 0 %   37 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 53 0 0 %   40 2 5 %   37 0 0 %   28 1 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 53 0 0 %   38 0 0 %   37 0 0 %   28 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 53 0 0 %   38 0 0 %   37 0 0 %   28 0 0 %  
  Rhinovirus 52 8 15 %   38 2 5 %   37 8 22 %   28 5 18 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            07.11.2018  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.