Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøvar for dei tre siste vekene og hittil i sesongen (frå veke 25). Oversikta gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde.   2017-2018  
     
  Inneliggjande pasientar Totalt   Veke 1724   Veke 1723   Veke 1722  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 64       23       11       30      
  Influensavirus type A 60 0 0 %   23 0 0 %   10 0 0 %   27 0 0 %  
  Influensavirus type B 59 3 5 %   23 0 0 %   10 0 0 %   26 3 12 %  
  Mycoplasma pneumoniae 59 0 0 %   22 0 0 %   9 0 0 %   28 0 0 %  
  Chlamydophila pneumoniae 59 0 0 %   22 0 0 %   9 0 0 %   28 0 0 %  
  Bordetella pertussis 59 0 0 %   22 0 0 %   9 0 0 %   28 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 59 0 0 %   22 0 0 %   9 0 0 %   28 0 0 %  
  Bordetella holmesii 59 0 0 %   22 0 0 %   9 0 0 %   28 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 60 0 0 %   22 0 0 %   10 0 0 %   28 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 60 0 0 %   22 0 0 %   10 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 60 0 0 %   22 0 0 %   10 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 60 0 0 %   22 0 0 %   10 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 60 0 0 %   22 0 0 %   10 0 0 %   28 0 0 %  
                                   
  Ambulante pasientar Totalt   Veke 1724   Veke 1723   Veke 1722  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 125       33       39       53      
  Influensavirus type A 71 0 0 %   15 0 0 %   20 0 0 %   36 0 0 %  
  Influensavirus type B 71 2 3 %   15 0 0 %   20 0 0 %   36 2 6 %  
  Mycoplasma pneumoniae 120 2 2 %   32 0 0 %   39 1 3 %   49 1 2 %  
  Chlamydophila pneumoniae 120 0 0 %   32 0 0 %   39 0 0 %   49 0 0 %  
  Bordetella pertussis 119 0 0 %   32 0 0 %   38 0 0 %   49 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 120 0 0 %   32 0 0 %   39 0 0 %   49 0 0 %  
  Bordetella holmesii 120 0 0 %   32 0 0 %   39 0 0 %   49 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 45 0 0 %   9 0 0 %   15 0 0 %   21 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 45 0 0 %   9 0 0 %   15 0 0 %   21 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 45 1 2 %   9 0 0 %   15 1 7 %   21 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 45 0 0 %   9 0 0 %   15 0 0 %   21 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 45 3 7 %   9 1 11 %   15 2 13 %   21 0 0 %  
                                   
                            21.06.2017