Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøvar for dei tre siste vekene og hittil i sesongen (frå veke 25). Oversikta gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde.   2016-2017  
     
  Inneliggjande pasientar Totalt   Veke 1716   Veke 1715   Veke 1714  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 965       38       23       29      
  Influensavirus type A 909 60 7 %   36 1 3 %   23 0 0 %   27 2 7 %  
  Influensavirus type B 907 19 2 %   36 4 11 %   23 3 13 %   27 3 11 %  
  Mycoplasma pneumoniae 865 12 1 %   36 0 0 %   21 0 0 %   26 1 4 %  
  Chlamydophila pneumoniae 865 0 0 %   36 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %  
  Bordetella pertussis 864 1 0 %   36 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 864 0 0 %   36 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %  
  Bordetella holmesii 864 1 0 %   36 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 871 94 11 %   36 2 6 %   23 2 9 %   24 1 4 %  
  Humant metapneumovirus 871 6 1 %   36 1 3 %   23 0 0 %   24 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 869 0 0 %   35 0 0 %   23 0 0 %   24 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 869 4 0 %   35 0 0 %   22 0 0 %   24 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 871 39 4 %   36 4 11 %   23 3 13 %   24 3 13 %  
                                   
  Ambulante pasientar Totalt   Veke 1716   Veke 1715   Veke 1714  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 1939       41       31       42      
  Influensavirus type A 1031 96 9 %   25 0 0 %   22 1 5 %   26 1 4 %  
  Influensavirus type B 1026 28 3 %   25 3 12 %   21 5 24 %   23 7 30 %  
  Mycoplasma pneumoniae 1727 125 7 %   37 2 5 %   27 0 0 %   37 1 3 %  
  Chlamydophila pneumoniae 1734 9 1 %   37 0 0 %   27 0 0 %   37 0 0 %  
  Bordetella pertussis 1733 8 0 %   37 0 0 %   27 0 0 %   37 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 1734 1 0 %   37 0 0 %   27 0 0 %   37 0 0 %  
  Bordetella holmesii 1734 4 0 %   37 0 0 %   27 0 0 %   37 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 749 82 11 %   17 0 0 %   13 2 15 %   18 2 11 %  
  Humant metapneumovirus 751 1 0 %   17 0 0 %   13 0 0 %   20 1 5 %  
  Parainfluensavirus 1 750 0 0 %   17 0 0 %   13 0 0 %   19 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 750 6 1 %   17 0 0 %   13 0 0 %   19 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 750 34 5 %   17 2 12 %   13 1 8 %   19 0 0 %  
                                   
                            25.04.2017