Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-25   Veke 19-24   Veke 19-23   Veke 19-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Influensavirus A 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Influensavirus B 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 27 0 0 %   25 1 4 %   37 3 8 %   23 2 9 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 27 0 0 %   25 0 0 %   37 0 0 %   23 0 0 %  
  Rhinovirus 27 3 11 %   25 5 20 %   37 8 22 %   23 3 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-25   Veke 19-24   Veke 19-23   Veke 19-22  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 53 0 0 %   53 0 0 %   70 1 1 %   69 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 1 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 53 4 8 %   53 6 11 %   70 7 10 %   69 7 10 %  
  Influensavirus A 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Influensavirus B 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 53 1 2 %   53 3 6 %   70 3 4 %   69 5 7 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 53 0 0 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 53 1 2 %   53 0 0 %   70 0 0 %   69 0 0 %  
  Rhinovirus 53 10 19 %   53 10 19 %   70 13 19 %   69 17 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            28.06.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.