Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-18   Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 1 4 %  
  Chlamydia pneumoniae 33 0 0 %   31 1 3 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Influensavirus A 33 3 9 %   31 3 10 %   27 2 7 %   23 3 13 %  
  Influensavirus B 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 33 2 6 %   31 1 3 %   27 0 0 %   23 1 4 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 33 0 0 %   31 0 0 %   27 2 7 %   23 1 4 %  
  Humant metapneumovirus 33 0 0 %   31 0 0 %   27 0 0 %   23 0 0 %  
  Rhinovirus 33 2 6 %   31 1 3 %   27 2 7 %   23 2 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-18   Veke 19-17   Veke 19-16   Veke 19-15  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 43 1 2 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 1 2 %  
  Bordetella parapertussis 43 0 0 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 43 1 2 %   49 0 0 %   20 1 5 %   48 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 43 4 9 %   49 5 10 %   20 1 5 %   48 3 6 %  
  Influensavirus A 43 0 0 %   49 1 2 %   20 0 0 %   48 2 4 %  
  Influensavirus B 43 1 2 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 43 0 0 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 43 0 0 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 43 2 5 %   49 3 6 %   20 3 15 %   48 3 6 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 43 2 5 %   49 0 0 %   20 0 0 %   48 2 4 %  
  Humant metapneumovirus 43 0 0 %   49 2 4 %   20 1 5 %   48 0 0 %  
  Rhinovirus 43 4 9 %   49 8 16 %   20 2 10 %   48 5 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            11.05.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.