Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Influensavirus A 34 2 6 %   33 8 24 %   36 8 22 %   40 9 23 %  
  Influensavirus B 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 34 5 15 %   33 1 3 %   36 5 14 %   40 6 15 %  
  Humant metapneumovirus 34 0 0 %   33 0 0 %   36 0 0 %   40 0 0 %  
  Rhinovirus 34 2 6 %   33 1 3 %   36 2 6 %   40 1 3 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-11   Veke 19-10   Veke 19-09   Veke 19-08  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 58 0 0 %   50 1 2 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 58 0 0 %   50 0 0 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 58 0 0 %   50 0 0 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 58 4 7 %   50 5 10 %   64 3 5 %   76 2 3 %  
  Influensavirus A 58 6 10 %   50 9 18 %   64 13 20 %   76 13 17 %  
  Influensavirus B 58 0 0 %   50 0 0 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 58 0 0 %   50 0 0 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 58 0 0 %   50 0 0 %   64 0 0 %   76 1 1 %  
  Parainfluensavirus 3 58 1 2 %   50 0 0 %   64 1 2 %   76 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 58 7 12 %   50 6 12 %   64 8 13 %   76 13 17 %  
  Humant metapneumovirus 58 1 2 %   50 2 4 %   64 0 0 %   76 0 0 %  
  Rhinovirus 56 4 7 %   50 2 4 %   64 1 2 %   76 5 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            22.03.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.