Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-17   Veke 18-16   Veke 18-15   Veke 18-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 27 0 0 %   27 0 0 %   36 0 0 %   38 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 27 0 0 %   27 0 0 %   36 0 0 %   38 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 27 0 0 %   27 0 0 %   36 0 0 %   38 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 27 0 0 %   27 0 0 %   36 0 0 %   38 0 0 %  
  Influensavirus A 28 0 0 %   26 1 4 %   38 5 13 %   38 3 8 %  
  Influensavirus B 28 1 4 %   26 1 4 %   38 0 0 %   38 3 8 %  
  Parainfluensavirus 1 28 1 4 %   26 0 0 %   38 1 3 %   38 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 28 0 0 %   26 0 0 %   38 0 0 %   38 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 28 0 0 %   26 1 4 %   38 1 3 %   38 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 28 0 0 %   26 0 0 %   38 2 5 %   38 5 13 %  
  Humant metapneumovirus 28 0 0 %   26 1 4 %   38 0 0 %   38 0 0 %  
  Rhinovirus 28 3 11 %   26 0 0 %   38 1 3 %   38 3 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-17   Veke 18-16   Veke 18-15   Veke 18-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 24 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   23 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 24 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   23 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 24 1 4 %   21 2 10 %   26 0 0 %   23 1 4 %  
  Chlamydia pneumoniae 24 0 0 %   21 1 5 %   26 0 0 %   23 0 0 %  
  Influensavirus A 30 0 0 %   27 0 0 %   42 4 10 %   28 3 11 %  
  Influensavirus B 30 1 3 %   27 2 7 %   42 2 5 %   28 2 7 %  
  Parainfluensavirus 1 30 0 0 %   27 0 0 %   42 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 30 0 0 %   27 0 0 %   42 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 30 1 3 %   27 0 0 %   42 1 2 %   28 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 30 0 0 %   27 2 7 %   42 5 12 %   28 1 4 %  
  Humant metapneumovirus 30 1 3 %   27 0 0 %   42 0 0 %   28 1 4 %  
  Rhinovirus 30 6 20 %   27 0 0 %   42 0 0 %   28 1 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            04.05.2018  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.