Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-10   Veke 20-09   Veke 20-08   Veke 20-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 37 0 0 %   44 0 0 %   35 0 0 %   55 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 37 0 0 %   44 0 0 %   35 0 0 %   55 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 37 0 0 %   44 0 0 %   35 0 0 %   55 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 37 1 3 %   44 0 0 %   35 0 0 %   55 0 0 %  
  Influensavirus A 37 2 5 %   46 9 20 %   36 3 8 %   55 6 11 %  
  Influensavirus B 37 1 3 %   46 0 0 %   36 0 0 %   55 2 4 %  
  Parainfluensavirus 1 37 0 0 %   46 0 0 %   36 0 0 %   55 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 37 0 0 %   46 0 0 %   36 0 0 %   55 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 37 0 0 %   46 1 2 %   36 0 0 %   55 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 37 2 5 %   46 1 2 %   36 0 0 %   55 1 2 %  
  Humant metapneumovirus 37 0 0 %   46 2 4 %   36 4 11 %   55 5 9 %  
  Rhinovirus 37 3 8 %   46 1 2 %   36 3 8 %   55 3 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-10   Veke 20-09   Veke 20-08   Veke 20-07  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 31 0 0 %   57 0 0 %   47 0 0 %   82 1 1 %  
  Bordetella parapertussis 31 0 0 %   57 0 0 %   47 0 0 %   82 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 31 0 0 %   57 1 2 %   47 0 0 %   82 1 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 31 1 3 %   57 0 0 %   47 0 0 %   82 0 0 %  
  Influensavirus A 31 3 10 %   69 11 16 %   63 10 16 %   82 10 12 %  
  Influensavirus B 31 1 3 %   69 6 9 %   63 4 6 %   82 3 4 %  
  Parainfluensavirus 1 30 1 3 %   69 2 3 %   63 0 0 %   82 1 1 %  
  Parainfluensavirus 2 30 0 0 %   69 0 0 %   63 0 0 %   82 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 30 0 0 %   69 2 3 %   63 1 2 %   82 1 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 31 0 0 %   69 1 1 %   63 0 0 %   82 3 4 %  
  Humant metapneumovirus 31 0 0 %   69 1 1 %   63 6 10 %   82 6 7 %  
  Rhinovirus 31 3 10 %   69 5 7 %   63 3 5 %   82 7 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            13.03.2020  
                                   
Fann du det du leita etter?