Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-44   Veke 19-43   Veke 19-42   Veke 19-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 22 0 0 %   16 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 22 0 0 %   16 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 22 0 0 %   16 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 22 0 0 %   16 0 0 %   27 0 0 %   22 0 0 %  
  Influensavirus A 22 0 0 %   17 0 0 %   28 1 4 %   22 0 0 %  
  Influensavirus B 22 0 0 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 22 2 9 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 22 0 0 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 22 0 0 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 22 0 0 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 22 1 5 %   17 0 0 %   28 0 0 %   22 0 0 %  
  Rhinovirus 22 4 18 %   17 3 18 %   28 3 11 %   22 2 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-44   Veke 19-43   Veke 19-42   Veke 19-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 32 0 0 %   50 0 0 %   29 0 0 %   34 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 32 0 0 %   50 0 0 %   29 0 0 %   34 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 32 0 0 %   50 0 0 %   29 0 0 %   34 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 32 0 0 %   50 0 0 %   29 0 0 %   34 0 0 %  
  Influensavirus A 32 1 3 %   49 0 0 %   37 1 3 %   35 0 0 %  
  Influensavirus B 32 0 0 %   49 0 0 %   37 0 0 %   35 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 32 0 0 %   49 1 2 %   37 0 0 %   35 2 6 %  
  Parainfluensavirus 2 32 0 0 %   49 0 0 %   37 0 0 %   35 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 32 0 0 %   49 0 0 %   37 0 0 %   35 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 32 0 0 %   49 1 2 %   37 0 0 %   35 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 32 1 3 %   49 1 2 %   37 0 0 %   35 0 0 %  
  Rhinovirus 32 4 13 %   49 11 22 %   37 10 27 %   35 7 20 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            14.11.2019  
                                   
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.