Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver for dei tre siste vekene og hittil i sesongen(frå veke 22). Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde.   2017-2018  
     
  Inneliggjande pasientar Totalt   Veke 1741   Veke 1740   Veke 1739  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 362       9       14       16      
  Influensavirus type A 349 3 1 %   9 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
  Influensavirus type B 348 3 1 %   9 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 345 4 1 %   8 0 0 %   14 1 7 %   16 0 0 %  
  Chlamydophila pneumoniae 345 0 0 %   8 0 0 %   14 0 0 %   16 0 0 %  
  Bordetella pertussis 345 0 0 %   8 0 0 %   14 0 0 %   16 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 345 0 0 %   8 0 0 %   14 0 0 %   16 0 0 %  
  Bordetella holmesii 345 0 0 %   8 0 0 %   14 0 0 %   16 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 340 1 0 %   8 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 340 0 0 %   8 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 340 3 1 %   8 0 0 %   13 0 0 %   15 1 7 %  
  Parainfluensavirus 2 340 0 0 %   8 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 340 0 0 %   8 0 0 %   13 0 0 %   15 0 0 %  
                                   
  Ambulante pasientar Totalt   Veke 1741   Veke 1740   Veke 1739  
    Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Talet på luftvegsprøver 636       49       46       33      
  Influensavirus type A 313 1 0 %   22 0 0 %   20 1 5 %   17 0 0 %  
  Influensavirus type B 314 2 1 %   23 0 0 %   20 0 0 %   17 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 587 35 6 %   46 3 7 %   38 5 13 %   31 0 0 %  
  Chlamydophila pneumoniae 587 2 0 %   46 0 0 %   38 1 3 %   31 0 0 %  
  Bordetella pertussis 585 3 1 %   46 0 0 %   38 0 0 %   31 1 3 %  
  Bordetella parapertussis 586 0 0 %   46 0 0 %   38 0 0 %   31 0 0 %  
  Bordetella holmesii 586 0 0 %   46 0 0 %   38 0 0 %   31 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 236 0 0 %   17 0 0 %   10 0 0 %   12 0 0 %  
  Humant metapneumovirus 237 3 1 %   17 0 0 %   11 0 0 %   12 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 237 5 2 %   17 0 0 %   11 0 0 %   13 1 8 %  
  Parainfluensavirus 2 238 1 0 %   17 0 0 %   11 0 0 %   13 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 238 4 2 %   17 0 0 %   11 0 0 %   13 0 0 %  
                                   
                            17.10.2017  
                                   
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​