Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøver. Oversikt gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2019-2020  
  Inneliggjande pasientar Veke 20-17   Veke 20-16   Veke 20-15   Veke 20-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Influensavirus A 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Influensavirus B 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 1 0 0 %   0 0     0 0     0 0    
  Parainfluensavirus 2 1 0 0 %   0 0     0 0     0 0    
  Parainfluensavirus 3 1 0 0 %   0 0     0 0     0 0    
  Respiratorisk syncytialt virus 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 1 2 %  
  Humant metapneumovirus 22 0 0 %   21 0 0 %   26 0 0 %   44 0 0 %  
  Rhinovirus 1 0 0 %   0 0     0 0     0 0    
  SARS-CoV-2 38 1 3 %   38 0 0 %   29 0 0 %   51 1 2 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 20-17   Veke 20-16   Veke 20-15   Veke 20-14  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 34 0 0 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 34 1 3 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 34 0 0 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 34 0 0 %   31 2 6 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Influensavirus A 34 0 0 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Influensavirus B 34 0 0 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 0 0     0 0     0 0     0 0    
  Parainfluensavirus 2 0 0     0 0     0 0     0 0    
  Parainfluensavirus 3 0 0     0 0     0 0     0 0    
  Respiratorisk syncytialt virus 34 0 0 %   31 1 3 %   20 1 5 %   28 1 4 %  
  Humant metapneumovirus 34 0 0 %   31 0 0 %   20 0 0 %   28 0 0 %  
  Rhinovirus 0 0     0 0     0 0     0 0    
  SARS-CoV-2 163 0 0 %   130 1 1 %   84 0 0 %   138 8 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            05.05.2020  
                                   
Fann du det du leita etter?