Generelle opplysningar

Oversikt over retningslinjer med meir.

Avvikshandtering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Avvikshandtering.pdfAvvikshandtering.pdf
Elektroniske tenester.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Elektroniske tenester.pdfElektroniske tenester.pdf
Forbetringsforslag, klager.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Forbetringsforslag, klager.pdfForbetringsforslag, klager.pdf
MSIS-meldingar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/MSIS-meldingar.pdfMSIS-meldingar.pdf
Måleusikkerheit.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Måleusikkerheit.pdfMåleusikkerheit.pdf
Quantiferon-rekvisisjon.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Quantiferon-rekvisisjon.pdfQuantiferon-rekvisisjon.pdf
Rekvisisjon.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Rekvisisjon.pdfRekvisisjon.pdf
Stikkskaderekvisisjon intern.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Stikkskaderekvisisjon intern.pdfStikkskaderekvisisjon intern.pdf
Svarrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Svarrapportering.pdfSvarrapportering.pdf
Transport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Transport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdfTransport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.