Generelle opplysningar

Oversikt over retningslinjer med meir.

Avvikshandtering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Avvikshandtering.pdfAvvikshandtering.pdf
Elektroniske tenester.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Elektroniske tenester.pdfElektroniske tenester.pdf
Forbetringsforslag, klager.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Forbetringsforslag, klager.pdfForbetringsforslag, klager.pdf
MSIS-meldingar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/MSIS-meldingar.pdfMSIS-meldingar.pdf
Måleusikkerheit.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Måleusikkerheit.pdfMåleusikkerheit.pdf
Quantiferon-rekvisisjon.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Quantiferon-rekvisisjon.pdfQuantiferon-rekvisisjon.pdf
Rekvisisjon.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Rekvisisjon.pdfRekvisisjon.pdf
Stikkskaderekvisisjon intern.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Stikkskaderekvisisjon intern.pdfStikkskaderekvisisjon intern.pdf
Svarrapportering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Svarrapportering.pdfSvarrapportering.pdf
Transport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Transport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdfTransport av prøvar frå lokalsjukehusa.pdf

Fann du det du leita etter?