HELSENORGE

Full oversikt

Abscessinnhald, empyem.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Abscessinnhald, empyem.pdfAbscessinnhald, empyem.pdfpdf135309
Adenovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Adenovirus.pdfAdenovirus.pdfpdf105770
Adenovirus i avføring.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Adenovirus i avføring.pdfAdenovirus i avføring.pdfpdf51057
Aspirat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Aspirat.pdfAspirat.pdfpdf169258
Astrovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Astrovirus.pdfAstrovirus.pdfpdf49294
Augesekret.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Augesekret.pdfAugesekret.pdfpdf50566
Avvikshandtering.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Avvikshandtering.pdfAvvikshandtering.pdfpdf70582
Bakteriologisk dyrking, aerob.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bakteriologisk dyrking, aerob.pdfBakteriologisk dyrking, aerob.pdfpdf114019
Bakteriologisk dyrking, anaerob.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bakteriologisk dyrking, anaerob.pdfBakteriologisk dyrking, anaerob.pdfpdf163456
Bakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdfBakteriologiske prøvar, prøvetaking.pdfpdf61834
Biopsimateriale.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Biopsimateriale.pdfBiopsimateriale.pdfpdf112253
Blodkultur.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Blodkultur.pdfBlodkultur.pdfpdf574949
Blodkultur, ekstrainformasjon.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Blodkultur, ekstrainformasjon.pdfBlodkultur, ekstrainformasjon.pdfpdf535080
Bordetella pertussis.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bordetella pertussis.pdfBordetella pertussis.pdfpdf211366
Borrelia burgdorferi-antistoff i serum og spinalvæske.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Borrelia burgdorferi-antistoff i serum og spinalvæske.pdfBorrelia burgdorferi-antistoff i serum og spinalvæske.pdfpdf183641
Bronkialsekret-aspirat-skyllevæske, trachealsekret.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bronkialsekret-aspirat-skyllevæske, trachealsekret.pdfBronkialsekret-aspirat-skyllevæske, trachealsekret.pdfpdf178379
Bursavæske.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Bursavæske.pdfBursavæske.pdfpdf153292
CVK-spiss, bakteriologisk dyrking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/CVK-spiss, bakteriologisk dyrking.pdfCVK-spiss, bakteriologisk dyrking.pdfpdf111758
Chlamydia trachomatis (PCR).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Chlamydia trachomatis (PCR).pdfChlamydia trachomatis (PCR).pdfpdf250090
Clostridium difficile-toksin.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Clostridium difficile-toksin.pdfClostridium difficile-toksin.pdfpdf102935
Cysteinnhald.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Cysteinnhald.pdfCysteinnhald.pdfpdf169690
Cytomegalovirus (CMV).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Cytomegalovirus (CMV).pdfCytomegalovirus (CMV).pdfpdf117671
Denguevirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Denguevirus.pdfDenguevirus.pdfpdf446248
Dermatofyttar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Dermatofyttar.pdfDermatofyttar.pdfpdf124297
EBV, mogleg serologisk profil.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/EBV, mogleg serologisk profil.pdfEBV, mogleg serologisk profil.pdfpdf122951
EHEC og andre tarmpatogene E.coli.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/EHEC og andre tarmpatogene E.coli.pdfEHEC og andre tarmpatogene E.coli.pdfpdf232358
ESBL-screening.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/ESBL-screening.pdfESBL-screening.pdfpdf221749
Ekspektorat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Ekspektorat.pdfEkspektorat.pdfpdf119109
Ekstern rekvisisjon 1088, oppdatert 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Ekstern rekvisisjon 1088, oppdatert 2019.pdfEkstern rekvisisjon 1088, oppdatert 2019.pdfEkstern rekvisisjon 1088pdf316358
Elektroniske tenester.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Elektroniske tenester.pdfElektroniske tenester.pdfpdf324265
Enterovirus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Enterovirus.pdfEnterovirus.pdfpdf220576
Epstein-Barr virus (EBV).pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Epstein-Barr virus (EBV).pdfEpstein-Barr virus (EBV).pdfpdf471256
Fistelsekret.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Fistelsekret.pdfFistelsekret.pdfpdf123744
Forbetringsforslag, klager.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Forbetringsforslag, klager.pdfForbetringsforslag, klager.pdfpdf56295
Generelle retningslinjer.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Generelle retningslinjer.pdfGenerelle retningslinjer.pdfpdf430689
Gjærsopp.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Gjærsopp.pdfGjærsopp.pdfpdf108582
Gonokokk PCR.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Gonokokk PCR.pdfGonokokk PCR.pdfpdf217551
Gonokokk-dyrking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Gonokokk-dyrking.pdfGonokokk-dyrking.pdfpdf244391
HIV.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/HIV.pdfHIV.pdfpdf123192
Halsprøvar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Halsprøvar.pdfHalsprøvar.pdfpdf207257
Helicobacter pylori, biopsiar til dyrking.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Helicobacter pylori, biopsiar til dyrking.pdfHelicobacter pylori, biopsiar til dyrking.pdfpdf117588
Hepatitt A.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt A.pdfHepatitt A.pdfpdf210232
Hepatitt B.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt B.pdfHepatitt B.pdfpdf232061
Hepatitt C.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hepatitt C.pdfHepatitt C.pdfpdf129713
Herpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Herpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfHerpes simplex virus 1 og 2, HSV 1 og 2.pdfpdf165493
Hud, sår, puss.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Hud, sår, puss.pdfHud, sår, puss.pdfpdf150408
Influensavirus A og B.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Influensavirus A og B.pdfInfluensavirus A og B.pdfpdf211421
Intern rekvisisjon 1084, oppdatert 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Intern rekvisisjon 1084, oppdatert 2019.pdfIntern rekvisisjon 1084, oppdatert 2019.pdfIntern rekvisisjon 1084pdf328403
KOH-preparat.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/KOH-preparat.pdfKOH-preparat.pdfpdf110671
Konjunktiva, augesekret.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/laboriatoriehandbok_mikrobiologi/Documents/Konjunktiva, augesekret.pdfKonjunktiva, augesekret.pdfpdf125322

Fann du det du leita etter?