Brukarhandbok Mikrobiologi

Mikrobiologisk avdeling gir mikrobiologisk service
til alle deler av helsetenesta i Sogn og Fjordane.