HELSENORGE

Brukarhandbok Mikrobiologi

Mikrobiologisk avdeling gir mikrobiologisk service
til alle deler av helsetenesta i Sogn og Fjordane.

Opningstider

Servicen omfattar diagnostikk og rådgjeving ved infeksjonssjukdomar og undervisning av helsepersonell.

Under finn du omtale av alle våre analysar, og anna relevant informasjon.

Alle analyser - full oversikt

Generelle opplysningar - oversikt over retningslinjer med meir

Prøvetaking, prøvetakingsutstyr

Luftvegstatistikk Helse Førde - oversikt over luftvegsprøvar med statistikk

Mikrobiologisk avdelingsside

Fann du det du leita etter?