HELSENORGE

Diabeteskurs Nordfjord sjukehus

Opplæring for deg som har fått diabetes 2

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisinga sendast til medisinsk poliklinikk:

  • Medisinsk avdeling, Helse Førde
  • Seksjon: Læring og meistring
  • Lokalisering: Nordfjord medisinsk poliklinikkINFORMASJON

Opplæring for deg som har fått diabetes 2.

Opplæringa vert arrangert av medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus og Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde. Opplæringa går over 3 dagar, fordelt over tre veker. 


PROGRAM 

Torsdag 12. oktober

09.30-10.15   Velkomen. Opning av kurset.

10.15-10.45  Å leve med diabetes v/brukarrepresentant

11.00-12.00   Om diabetes v/lege

12.00-12.45   Lunsj

12.45-13.45   Om diabetes v/lege  

13.45-14.15  Spørsmål/oppsummering  

 Torsdag 19. oktober

09.30-09.45  Velkomen tilbake. Tankar etter 1.dag          

09.45-11.45  Diabetes og mat v/klinisk ernæringsfysiolog

11.45-12.30  Lunsj

12.30-13.15   Tannpleie v/tannpleiar

13.30-14.15   Blodsukkermåling v/kursleiarar

14.15-14.30   Spørsmål/oppsummering

 Torsdag 26. oktober

09.30-09.45  Velkomen tilbake.  

09.45-10.45  Tankar rundt det å få ein kronisk sjukdom v/psykolog

11.00-11.45   Fotpleie v/fotterapeut

11.45-12.30  Lunsj

12.30-14.00  Fysisk aktivitet v/fysioterapeut

14.00-14.30  Oppsummering/evaluering

 

.  Med atterhald om endringar
Fann du det du leita etter?