Nettmøte

Førebygging av sjølvmord – folkeopplysningskampanje 2020

Helse Førde inviterer til nettmøte om førebygging av sjølvmord

Tema for det halvtime-lange nettmøte er:

  • Presentasjon av folkeopplysningskampanjen
  • Tips om lett tilgjengelege ressursar for å auke kompetanse innan førebygging av sjølvmord

Same møtet, tre alternative datoar - vel dag og tid som passar deg best:

Tysdag 17. november kl. 9.00 – 09.30

Onsdag 18. november kl. 11.00 - 11.30

Torsdag 19. november kl. 14.00 - 14.30
 

Vert for nettmøta er fagansvarleg for kampanjen i Helse Førde,
psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk, Stig Magne Solstad.

 Klikk her for å kople til nettmøtet

Folkeopplysingskampanjen for å førebyggje sjølvmord blir gjennomført i tett samarbeid med
helseføretaka i Helse Vest, Velg å leve og Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).
Rogaland Fylkeskommune og Nasjonalt kompetansesenter for forebygging og selvmordsforskning bidreg også inn i arbeidet.

Oppkopling til nettmøte - framgangsmåte

Helse Førde nyttar Norsk Helsenett si løysing Join for å gjennomføre desse nettmøta. Ein koplar seg opp frå PC via nettlesarar som Chrome og Edge.

  • Gå til https://join.nhn.no/webapp/conference/712403?callType=video
  • På veg inn i det virtuelle møterommet kan du bli spurt om du vil tillate at nettstaden brukar kameraet og mikrofonen din. Trykk "Tillat" på dette øvst i høgre hjørne. Dette vil alltid skje første gang du brukar join.nhn.no på ein ny einheit.
  • I tillegg vil du bli spurt om navn midt på skjermen. Skriv dette inn i formatet Etternamn, Fornamn Mellomnamn.
  • I neste bilde får du spørsmål om pin-kode. La dette feltet stå tomt og trykk på "Delta".

For å teste om utstyret ditt fungerer kan du kople deg til 998112 via join.nhn.no. Følgje instruksjonane på skjermen.

Får du det likevel ikkje til? Ring teknisk support på:

 

 Nettsider og kompetansehevingsprogram om sjølvmordsførebygging.


På nettstaden helse-vest.no/selvmord har vi samla lenkjer til mange gode nettsider og kompetansehevingsprogram om sjølvmordsførebygging.

Eit nyttig verkty for fastlegane og kommunepsykologane er utvikla av Nasjonal senter for selvmordsforskning og -forebygging og er eit e-læringsprogram i sjølvmordsrisikovurdering.

Nyttig for skulane og kommunehelsetenesta er kompetansehevingsprogrammet «Livet på timeplanen» utarbeida av Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).

 

Nullvisjon for sjølvmord i Noreg

Slik innleier regjeringa sin handlingsplan for å redusere talet på sjølvmord i Noreg. I Helse Førde vedkjem denne visjonen oss, og vi tenkjer at skal vi lukkast må vi samarbeide, de i kommunehelsetenesta og vi i spesialisthelsetenesta.

Tal sjølvmord i Noreg går ikkje ned. Kvart einaste år tek omlag 600 menneske sitt eige liv. 

Årsakene til sjølvmord er samansette og komplekse, og det utfordrar oss å kunne førebygge og forhindre at menneske vel døden som ein utveg når livet blir tungt å leve.


«Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.»

Føretaka i Helse Vest skal gjennomføre ein folkeopplysningskampanje denne vinteren, og opplyse befolkninga på Vestlandet om at det ikkje er farleg å snakke om sjølvmordstankar, og at det er hjelp få. Helse Førde inviterer kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane til nettmøte om denne kampanjen.

 

Vennleg helsing

I Helse Førde:
Psykologspesialist ved psykiatrisk klinikk, Stig Magne Solstad
Psykiatrisk sjukepleiar ved Nordfjord psykiatrisenter, Monica Røed Frøyset
Seksjonsleiar ved Indre Sogn psykiatrisenter, Brit Marie Follevåg
Psykologspesialist ved psykisk helsevern for barn og unge, Eili Nygard Riise
Kommunikasjonsrådgjevar, Margunn Masdal

Brukarrepresentantar:
Gro Indrebø og Hanna Talina Nordnes Sørland

Kommunehelsetenesta:
Samhandlingskoordinator, Elin Sørbotten

 

 

Fann du det du leita etter?