Helse Førde har no normal drift på sine telefonar

Helse Førde har no normal drift på sine telefonar. Felles sentralbord for sjukehusa 57 83 90 00 har no vanleg kapasitet.