HELSENORGE

Helse Førde har no normal drift på sine telefonar

Helse Førde har no normal drift på sine telefonar. Felles sentralbord for sjukehusa 57 83 90 00 har no vanleg kapasitet.