HELSENORGE

Pust deg bedre

Applikasjonen «Pust deg bedre» er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Målsetningen med appen er å gi støtte til å utføre lungefysioterapiøvelser. Dette er egenbehandling som hjelper med å fjerne slim og dempe åndenød.

Ved å ha et spesialtilpasset verktøy som visualiserer egenbehandlingen, er informasjonen til pasienten alltid tilgjengelig og animasjonene gjør det mer motiverende å ta disse viktige øvelser for å ivareta egen helse best mulig.

 

For fysioterapeuter

Lungefysioterapi er et eget fag, og det kan være krevende og holde seg faglig oppdatert. Denne appen er en viktig faglig støtte til fysioterapeuter som ikke jobber mye med dette fagfeltet.

Verktøyet skal styrke kompetansen hos fysioterapeuter og gjøre det enklere å sette opp en behandlingsplan med valgte tiltak som passer til den enkelte pasient. Det er viktig å understreke at verktøyet ikke erstatter jobben til fysioterapeutene.

Som fysioterapeut må du fremdeles undersøke og vurdere hvilke tiltak den enkelte pasienten er i behov av samt vurdere responsen av behandlingen sammen med pasienten. Når behandlingsplanen er satt opp til pasienten, vil kontinuiteten i behandling mellom 1. og 2. linjetjenesten sikres ved at verktøyet følger pasienten på pasienten sin egen digitale flate; smarttelefon eller ipad.

 

​Personvernerklæring for bruk av appen Pust deg bedre

Har du spørsmål om appen, ta kontakt med pustdegbedre@helse-forde.noUtviklet i samarbeid med

 

Logo LHL                 Logo haptiq                 Logo helse vest                 Logo extrastiftelsen


Logo helse vest ikt                 Logo kunnskapsparken


 

 

 

 


Fann du det du leita etter?