Planlegging av eit forskingsprosjekt

Om planlegging av forskingsprosjekt

Frå idé til hypotese

Forankre i klinikk

Forankre hos senter for helseforsking

Val av metode

Risikoanalyse: Handtering av persondata og helsedata

Risikoanalyse: Etikk

Skrive prosjektskildring

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.