Godkjenning og finansiering av forskingsprosjekt

Om godkjenning og finansiering

Formell etisk godkjenning

Formell godkjenning til å behandle personopplysningar

Formell forankring i føretaket

Tilgang til å hente ut opplysningar frå elektronisk journal

Opprette sikker lagring av data

Dokumentasjon i CRISTIN

Finansiering

Sjekkliste

Grønt lys


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.