Avslutning av forskingsprosjekt

Om avslutning

Publisering og sluttrapportering

Alternativ 1: Avslutte prosjekt

Alternativ 2: Vidareføre i nytt prosjektFann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.