HELSENORGE

ME/CFS - Foreldresamling

Kurs for foreldre som har barn med ME/CFS diagnose.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastelegen din som kan sende tilvising. Tilvisinga kan sendast til habiltering for barn og unge (HABU), Førde sentralsjukehus. Dersom du allereie er i eit behandlingsforløp, kan du ta direkte kontakt med HABU. 

Informasjon om kurset

HABU arrangerer eit lærings- og meistringskurs for foreldre/foresatte til barn med ME/CFS. Kurset består av innlegg frå brukarrepresentant og undervisning frå helsepersonell, moglegheit for å stille spørsmål, og rom for å utveksle erfaring med andre foreldre/foresatte som er i ein liknande situasjon. 

Meir informasjon om innhald i program kjem når kursdato er bestemt. 

Praktisk informasjon

Inga kursavgift eller eigenandel for dei som har barn under 16 år. 

Dekking av reise etter fastesette takstar: pasientreiser 

Foreldre/føresettte kan søkje om opplæringspengar for tapt arbeidsinntekt. 
For meir informasjon om kriteria sjå nav 

Lunsj kan kjøpast for 80 kr per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved allergi/særlege behov på telefon 57 83 98 70 (LMS). 

Fann du det du leita etter?