HELSENORGE

Kurs i helsepedagogikk hausten 2022

Jobbar du med lærings- og meistringskurs, eller har du ønskje om å starte opp eit kurs for dine pasientar? Målgruppa er alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiar, erfaren brukar eller fagperson
Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde inviterer til kurs der du kan få ny inspirasjon og kunnskap om: 

- korleis planlegge og gjennomføre eit lærings- og meistringskurs
- korleis og kvifor involvere brukarrepresentantar
- pedagogiske metodar og verktøy

Tid:
4. oktober (fysisk oppmøte på LMS i Førde)
5.oktober  (fysisk oppmøte på LMS i Førde)
1.november (digital samling)

Målgruppe: 
Alle som bidreg inn i eit lærings- og meistringskurs som enten kursleiar, erfaren brukar eller fagperson i spesialisthelsetenesten eller kommunalt.

Påmelding til: 
nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no innan 26.09.22

Kurset er kostnadsfritt

Program:
Tirsdag 4. oktober
10.00- 10.30: Velkommen
10.30- 11.15: Min veg inn i rolla som brukarrepresentant
11.15- 11.30: Pause
11.30- 12.15: Gruppa som læringsarena og rolla som kursleiar
12.15- 12.45: Lunsj
12.45- 13.15: Mine erfaringar som kursleiar
13.15- 13.35: Walk & Talk
13.35- 14.30: Mestringsprosessen i teori og praksis 

Onsdag 5.oktober
10.00- 10.15: Velkommen tilbake
10.15- 11.00: Pedagogiske metodar og verktøy
11.00- 11.15: Pause
11.15- 12.00: Praktisk bruk av verktøy
12.00- 12.30: Lunsj
12.30- 13.15: Mine meistringsstrategiar
13.15- 13.30: Pause
13.30- 14.00: Didaktisk relasjonsmodell i praksis
14.00- 14.10: Pause
14.10- 14.30: Oppsummering og informasjon om oppgåve til neste samling

Tirsdag 1.november (digital samling)
 8.30-   9.15: Velkommen tilbake og informasjon om dagen i dag
 9.15-   9.30: Pause
 9.30- 11.00: Presentasjon av  gruppeoppgåver
11.00- 11.30: Lunsjpause
11.30- 12.30: Digitale kurs- tips og råd
12.40- 13.00: Oppsummering og evaluering
 
Som forkunnskap anbefalar vi e-læringskurset «Opplæring av pasientar og pårørande i gruppe» som tek ca 25 min å gjennomføre. Lenke til kurset får du ved påmelding. 


Fann du det du leita etter?